Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prince of Persia: The Two Thrones návod

18. 2. 2009
Stručné priblíženie príbehu z predošlých dielov. Ak ste ich nehrali a chystáte sa, tak nečítať! V štvrtom pokračovaní hernej série sa Perzský sultán a jeho syn Princ vydali do Indie. Tamojšiemu Maharadžovi daroval sultán presýpacie Hodiny s pieskom času. Naivný Princ na radu Vezíra otvoril hodiny a Piesok času sa dostal von. Všetkých obyvateľov infikoval a zmenil ich na ohavné potvory. Princ sa rozhodol, že napraví, čo skazil a tak sa vydal na záchrannú výpravu. Získal pri tom Dýku času, ktorá je kľúčom k Pieskom času. Tá mu umožňuje obmedzenú manipuláciu s časom, ako krátky návrat nepodarenej akcie naspäť v čase, ale aj iné vymoženosti. Pri tejto neľahkej úlohe Princovi pomáha maharadžova dcéra Farah, ktorá mu je so svojim lukom a šarmom vítaným spoločníkom. Princ sa napokon dostal až k svojmu cieľu, no pri tejto akcii zahynula Farah. Rozhodol sa, že to tak nenechá a za použitia Pieskov času vrátil čas do obdobia predtým, než sa to všetko stalo. Takže si prakticky nikto nepamätal, čo sa stalo. No Princ zabránil zlu a zachránil Farah. Princ však príliš manipuloval s časom a zmenil celú jeho kontinuitu. To prebudilo démona Dahaku, ktorý je rozhodnutý Princa zabiť a zabrániť porušeniu času. Princ sa rozhodne, že sa nezmieri s tým, že by mala byť jeho osudom smrť v podaní Dahaku a tak sa v piatom dieli vydáva na tajomný ostrov, na ktorom vznikli Piesky času. Vzhľadom na povahu tohto ostrova, Princ sa tu pohybuje v rôznych časových obdobiach a v rovnakých priestoroch uniká pred Dahakom v minulosti, aj v prítomnosti. Ženskú rolu tu prebrala Kaileena, ktorej Princ pri svojej púti po hrade ostrova pomôže a ona zas na oplátku pomáha jemu. Keď sa blíži k svojmu cieľu, zisťuje, že Kaileena je cisárovná zodpovedná za vznik pieskov času. Na svojej púti získa unikátny meč, ktorý je schopný zraniť aj neporaziteľného Dahaku, tak ho za pomoci cisárovnej porazí a tým zachránil svoj život, aj zabránil vzniku pieskov času. Spolu s Kaileenou sa vracia naspäť domov, no príchod v šiestom pokračovaní nie je rozhodne radostný. Mesto napadli neznámi útočníci a celé je v plameňoch. Princova loď podľahne útokom a nepriatelia zajali Kaileenu. Princ musí bojovať o záchranu Kaileeny, aj svojho domova. 0. Začiatok Choďte k bráne pred vami a kotúľom sa dostaňte cez dieru v nej (medzerník). Hneď naľavo pri vás vybehnite na stĺp pri bráne (pravé tlačidlo myši). Rozbehnite sa a preskočte na stĺp oproti (medzerník). Prejdite na drevenú konštrukciu a z nej preskočte na podobnú konštrukciu proti. Z nej prebehnite po pravej stene (pravé myšítko) na konštrukciu oproti. Tam vybehnite hore po stene a zachytíte sa rímsy. Prerúčkujte po nej za roh, ponad oheň a pustite sa dole (C). Skočte poniže k rebríku a spustite sa po ňom dole. Dole vyskočte na prvý stĺp a vylezte na ňom až po prekážku. Na ňom sa otočte a skočte na susedný stĺp. Na ňom vylezte vyššie a skočte opäť na predošlý stĺp, nad prekážkou. Vylezte na stĺpe vyššie, otočte sa smerom k drevenej plošine a skočte na ňu. Prejdite na nej doprava a tam vylezte na konštrukciu. Na nej prelezte zábradlie, zachyťte sa ho a skočte znova na stĺp, po ktorom ste liezli, nad druhú prekážku. Keďže sa na stĺpe nemôžete natočiť šikmo, tak sa natočte k rímse naľavo a skočte na ňu. Prerúčkujte nad plošinu v rohu a spustite sa na ňu. Z nej prebehnite po ľavej stene na rímsu oproti. Z nej vyskočte na rímsu nad vami, prerúčkujte k oknu a prelezte ním do miestnosti za ním. Dorazíte k fontáne, pri ktorej si uložte pozíciu. Napitím z nej si zároveň môžete doplniť život. 1. The Ramparts Pokračujte na balkón, kde sa vám v pravom dolnom rohu zobrazí ikona zlatého oka. Vždy, keď sa vám zjaví, môžete si pomocou klávesy Q prepnúť pohľad z diaľky a myškou ho približovať a odďaľovať. V miestnosti pri balkóne vylezte hore rebríkom a pokračujte po hradbe, kde vás zastihne animačka, v ktorej si Princ vezme zbraň. Zároveň sa presunie za nepriateľa, ktorého máte potichu zabiť (Speed Kill). Táto možnosť sa vám naskytne vždy, keď sa dostanete k nepriateľovi odzadu tak, aby vás nezbadal. Keď sa k nemu priblížite dostatočne blízko, obraz sa trochu rozmaže. Vtedy zaútočte – stlačte klávesu E. Po zaútočení sa Princ dostane k nepriateľovi a zaženie sa zbraňou. Vždy, keď sa obraz na chvíľu zastaví, musíte stlačiť tlačidlo útoku – ľavé tlačidlo myši. Ak to nestihnete, tak rýchle zabitie zlyhá a musíte bojovať normálne. Toto prvé stretnutie s touto technikou zabíjania je cvičné, takže máte dosť času na to, aby vám to vyšlo. Choďte napravo, prehupnite sa za zábradlie, nastavte sa chrbtom k stĺpu a skočte naň. Zošuchnite sa dole a na balkóne pod vami zabite ďalšieho nepriateľa pomocou Speed Killu. Prejdite na koniec balkóna a prebehnite po ľavej stene na plošinu pred vami. Tam sa zachyťte rímsy a prerúčkujte doprava. Keď sa viac nedá, vylezte na ňu a zachyťte sa rímsy povyše. Prerúčkujte doprava a na konci sa pustite na rímsu pod vami. Po nej prejdite na jej koniec a odtiaľ skočte na plošinu za seba, teda smerom doprava. Z nej sa spustite dole rebríkom a na plošine pod vami zabite Speed Killom nepriateľa. Zbehnite dole, kde na vás v bráne čaká vojak. Stojí k vám čelom, takže si na ňom natrénujte aj priamy boj. Porazte ho a pokračujte k vode. Tam prebehnite po ľavej stene a na konci sa odrazte a skočte na rímsu na pravej stene. Na nej prejdite doľava, vyskočte a zachyťte sa rímsy nad vami, prerúčkujte ďalej doľava a vylezte hore. Tam vylezte hore po rebríku. Nad ním vybehnite po stene nahor k oknu, ktorým vylezte na balkón. Po scénke choďte doľava a na konci plošiny prebehnite po ľavej stene až k zástave, po ktorej sa Princ automaticky spustí dole. Tam vás čakajú traja nepriatelia, ktorých porazte v otvorenom súboji. Po boji prejdite na koniec nádvoria a vstúpte do malej miestnosti, v ktorej vylezte po rebríku hore. Hore sa odrazte a skočte na rebrík za vami. Na ňom sa otočte a vylezte hore. Hore vybehnite hore po pravej stene a odrazom skočte na rímsu na ľavej stene. Vylezte na ňu a skočte na rebrík na pravej stene. Vylezte ním hore. Tu vám hra hodí tip na pohľad z prvej osoby. Stačí stlačiť klávesu F a môžete sa voľne rozhliadať po okolí. Zoskočte dole na plošinu pod vami a bežte až k zavretým dverám. Pomocou rímsy naľavo pri nich vylezte hore, až na strechu nad nimi. Na ďalšej plošine pod vami uvidíte nového nepriateľa, lučištníka. Môžete skočiť dole a normálne s ním bojovať. Jednoduchšie riešenie – bežte po ľavej stene na koniec, kde sa zachyťte na rímse. Počkajte si, kým nebude pod vami a chrbtom k vám a zabite ho pomocou Speed Killu. Potom zlezte dole rebríkom pri vás. V chodbe pod vami sú dvaja nepriatelia, ktorých sa zbavte. Môžete vyliezť na rímsu po bokoch chodby a počkať si na nepriateľa a zbiť ho Speed Killom, alebo klasicky. Potom len dôjdite k rebríku, vylezte ním hore a zoskočte k fontánke. 2. The Harbor District Od fontány bežte von na drevenú plošinu. Rozbehnite sa po ľavej stene a odrazom skočte na susednú plošinu. Z nej prejdite na drevenú rímsu a zachyťte sa jej rukami. Prerúčkujte za roh budovy a tam až k balkónu, na ktorý vylezte. Z neho prejdite po drevenom tráme na rímsu oproti. Prejdite na jej koniec a tam na dosku, z ktorej preskočte na dosku trčiacu z plošiny oproti. Na tej plošine sa už len pomocou kotúľa dostaňte cez dieru do ďalšej miestnosti. V nej máte stojan so zbraňami, ktorý, keď rozbijete, poskytne vám sekundárnu zbraň. Tie si môžete brať aj od nepriateľov. Choďte na trám trčiaci z balkónu a skočte na tyč pred vami a z nej sa spustite na ďalšiu tyč pod ňou. Vašim zoskočením ste vyplašili vtáky, ktoré zas zaujmú pozornosť nepriateľov pod vami. Počkajte si, kým sa ukľudnia a kým sa lučištník nepostaví chrbtom k vám. Vtedy Speed Killom zabite vojaka pod vami a potom rovnako aj lučištníka. Choďte do rohu nádvoria, tam vybehnite hore po stene a odrazom skočte na trám, ktorého sa zachyťte. Vylezte naň, vyskočte na trám nad vami, vylezte naň a prejdite po ňom na pevnú plošinu. Prejdite na jej koniec a skočte na trám pred vami. Prejdite na ňom na dosku smerujúcu do úzkej štrbiny medzi dve steny a skočte tam. Princ sa medzi nimi automaticky zachytí a teraz sa takto medzi nimi môžete vertikálne pohybovať. Spustite sa dole na ulicu a zabite tam dvoch nepriateľov. Potom choďte na koniec ulice, skočte na trám a vylezte naň. Prejdite po ňom na kraj, doprava a tam skočte na neďalekú dosku povyše vás. Smeruje do štrbiny medzi dve steny, tak medzi ne skočte. Princ sa zachytí, tak vylezte hore na plošinu nad vami. Z nej skočte na neďaleký trám. Doska z neho smeruje do štrbiny medzi dve steny, tak medzi ne skočte a spustite sa dole. Dole, tesne nad zemou, uvidíte pod sebou nepriateľa. Zachytený medzi stenami sa otočte čelom k nemu a môžete ho zlikvidovať Speed Killom. Prejdite na malé nádvorie. Na plošine pri vás vyplašíte vtáky, tak si počkajte, kým sa stráže pod vami upokoja. Keď sa vrátia na svoje miesta, skočte na trám pred vami, aby ste sa dostali nad strážcu, ktorého odtiaľ zlikvidujte Speed Killom. Speed Killom môžete takto zlikvidovať aj lučištníka. Vylezte po rebríku, pri ktorom stál, na plošinu nad vami. Hore prejdite na trám a skočte na zábradlie plošiny oproti. Zostaňte však zachytený na zábradlí a nepreliezajte ho. Uvidíte, ako spoza rohu vyjde lučištník. Keď opäť zájde za roh, prelezte zábradlie a zabite ho Speed Killom. Na konci cesty sa kotúľom dostaňte popod dvere, za ktorými vás čaká fontána. 3. The Streets of Babylon Vybehnite nahor po stene napravo a vylezte na plošinu nad ňou. Z plošiny sa rozbehnite po stene napravo a odrazom skočte na tyč nad balkónom s dvoma nepriateľmi. Jeden z nich sa vydá vaším smerom, tak si počkajte a v príhodnej chvíli ho zabite Speed Killom. Rovnako zabite odzadu aj lučištníka. Od miesta, kde stál, sa rozbehnite po ľavej stene vpred a v behu sa zachytíte trámu pred vami. Vylezte naň, prejdite na jeho koniec a skočte na plošinu balkónu pred vami. Bežte hore schodmi a až na koniec, do slepej uličky. V nej si môžete oddialiť pohľad (Q) a uvidíte nad sebou rímsy. Vybehnite po stene, skočte a odrazmi od stien vyskakujte nahor, až kým sa nezachytíte rímsy. Hore sa dostaňte na ľavú rímsu, z ktorej doskočte na rímsu povyše, na pravej stene, z ktorej už dôjdete na plošinu. Prejdite na jej koniec, vyskočte na plošinu nad vami, z nej prejdite na trám a popreskakujte stále vpred, jedným smerom cez niekoľko trámov, až na balkón za nimi. Preskočte zábradlie a zachyťte sa ho. V stene oproti si všimnite v malom kúsku rímsu. Skočte na ňu, zachyťte sa a spustite sa na rímsu pod ňou. Oddiaľte si pohľad a uvidíte pod sebou dvoch strážcov. Počkajte si, kým sa ten naľavo otočí chrbtom k vám. Vtedy rýchlo zabite Speed Killom nepriateľa pod vami a potom, než sa otočí, aj toho druhého. Choďte na koniec oblasti, ktorú strážili, tam prejdite na trám a skočte na rímsu pred vami. Prerúčkujte až na trám naľavo, vylezte naň a skočte na susedný trám. Z neho už skočte na plošinu oproti. Na jej konci sa rozbehnite po pravej stene a bežte vpred, až kým nebudete pri drevenom tráme. Vtedy sa odrazte a skočte naň. Treba byť presný, párkrát som ho preskočil celý a padol dolu. Vylezte naň a odrazom od steny naľavo, alebo napravo vyskočte na trám nad vami. Z neho už len skočte na plošinu oproti, na ktorej vás čaká fontána. 4. The Palace Balcony Preskočte zábradlie naľavo od fontány a spustite sa na strechu pod vami. Z nej sa rozbehnite po ľavej stene a odrazom skočte na balkón. Vylezte naň a pri vchode vybehnite hore po stene, kde sa zachyťte rímsy. Vylezte na ňu a prejdite za roh. Uvidíte pod sebou strážcu. Počkajte si, kým lučištník v chodbe nezájde za roh a zabite vojaka pod sebou Speed Killom. Vojdite do chodby a počkajte schovaný za ozdobnou stenou. Uvidíte obďaleč dvoch lučištníkov. Jeden z nich sa chvíľu pozerá smerom k vám a chvíľu na stenu pred seba. Keď sa otočí, tak prebehnite za neho. Tam vyskočte na truhlicu, vybehnite hore po stene a odrazom vzad vyskočte na trám. Prejdite po ňom nad lučištníka a zabite ho Speed Killom. Rovnako sa zbavte aj druhého. Prichádzajú na radu nové finty. Naľavo od druhého lučištníka je podstavec, na ktorý vylezte. Vybehnite po stene nahor a zapichnite do diery v stene dýku (útok, ľavé tlačidlo myši), čím sa zachytíte. Vyskočte a vo výskoku zapichnite dýku do diery nad vami. Odtiaľ už len normálne skočte na balkón za vami. Z neho sa rozbehnite po ľavej stene a dobehnite až na odrážač, na ktorom stlačte skok. Odrazí vás a umožní vám tak skočiť šikmo. Tu sa teda dostanete na balkón oproti. Tam prejdite po tlačidle na zemi a otvoria sa vám dvere obďaleč. Prebehnite nimi, než sa zatvoria. Za dverami sa postavte na podstavec napravo. Rozbehnite sa po stene a zabodnite dýku do otvoru v stene. Z neho sa spustite na trám pod vami (ak ste miesto zabodnutia dýky stlačili skok, môžete na trám pod otvorom aj doskákať odrazmi od stien). Z trámu skočte na stenu oproti a zabodnite sa do otvoru dýkou. Odtiaľ použite Speed Kill a zabite vojaka pod vami. Dole, keď ste chrbtom k stene s trámom, z ktorého ste zoskočili, tak vylezte na stĺp napravo. Z neho skočte na trám, vylezte naň a skočte na balkón oproti nemu. Na balkóne vybehnite hneď hore na stenu oproti vám a vylezte na rímsu nad ňou. Prejdite po rímse doprava, až nad lučištníka, preskočte do štrbiny medzi dve steny pred vami, kde sa zachytíte, otočte sa a Speed Killom lučištníka zabite. Preskočte zábradlie, zachyťte sa ho a skočte na trám za vami. Na ňom si počkajte, keď bude pod vami vojak a zabite ho Speed Killom. Prejdite ďalej a rozbite nábytok blokujúci dvere. Počkajte si, kým sa na dvere nebude pozerať vojak na terase oproti. Keď sa otočí, vybehnite po stene hore, zachyťte sa zábradlia, prerúčkujte za neho, vylezte a zabite ho Speed Killom. Naľavo vybehnite hore po stene a zabodnite dýku do otvoru. Vyskočte a zabodnite ju vyššie. Teraz sa rozbehnite doľava (keď ste zavesený na dýke, jednoducho stlačte smer kam a pravé tlačidlo myši) a opäť zabodnite dýku do otvoru. Odtiaľ bežte ďalej po stene, až na balkón. Na ňom vylezte na podstavec a bežte po pravej stene (smerom odkiaľ ste prišli, akurát na opačnej strane) a na odrážači použite Speed Kill (nie skok, dopadli by ste dole) a dostanete sa teda na balkón k lučištníkovi, ktorého zabite. Vybehnite po stene nahor a odrazom skočte na trám za vami. Z neho skočte na trám povyše a z neho na rímsu oproti nemu. Prelezte zábradlie a vylezte na balkón. Vylezte na stôl pred vami, vybehnite po stene nahor a zapichnite dýku do otvoru. Rozbehnite sa po stene napravo a keď budete pri polovičnej stene, tak na ňu skočte. Prejdite po nej až nad lučištníka. Tam z malého trámu skočte do štrbiny medzi dvoma stenami. Ak ste boli rýchly, tak vojak práve odchádza. Skočte teda dole, dobehnite k nemu a zabite ho Speed Killom. Vráťte sa a Speed Killom zabite aj lučištníka. (ak ste boli pomalý a nechcete bojovať na priamo, tak najprv zabite Speed Killom lučištníka. Potom za ním vyjdite na stôl naľavo, vybehnite hore po stene, skočte na trám nad vami, z neho skočte a zabodnite sa dýkou do otvoru v stene, odtiaľ prebehnite po stene doľava, zabodnite sa dýkou do otvoru, skočte dozadu na trám a z neho do štrbiny medzi dvoma stenami. Odtiaľ sa dostanete pokojne za vojaka). Prejdite do ďalšej miestnosti, v nej vyjdite naľavo na stôl, vybehnite po stene nahor a zabodnite dýku do otvoru. Rozbehnite sa po stene doprava a dostanete sa na rímsu. Prejdite po nej doprava a keď skončí zábradlie, vylezte hore. Prejdite na koniec tejto plošiny. Tam vybehnite hore po stene a skočte na trám nad vami. Behom po stene ste prešli cez spínač, ktorý otvoril dvere nad vami. Vylezte na trám a než sa dvere zavrú, prejdite nim. Za nimi vás čaká fontánka. 5. The Palace Pokračujte chodbou. Pred vami je podlaha s vysúvajúcimi sa ostňami. Buď prebehnite po stene, alebo aj priamo cez podlahu, no buďte rýchly. Ďalej je polkruhová, otáčajúca sa čepeľ. Proste čakajte na kraji a keď zájde do podlahy, tak prebehnite. Na konci chodby je brvno s ostňami. Keď sa otočí do zeme, tak ním prejdite, vybehnite hore po stene a vylezte za zábradlie. Tu prebehnite po stene a odrazte sa do susednej chodby. V stene sa otáča ďalšia polkruhová čepeľ, tak si vystriehnite správny moment. Prebehnite k ďalšej diere, kde musíte prebehnúť po stene. Počkajte si, kým sa brvno s ostňami zasunie, prebehnite po stene a skočte z odrážača, čím sa dostanete do susednej chodby. Počkajte si, kým sa pasca na stene zaklapne, prebehnite po podlahe s vysúvajúcimi sa ostňami a vybehnite hore po stene. Tu vás ešte čaká dvojica polkruhových čepelí, tak si to správne načasujte. Keď dorazíte na koniec chodby, tak chyťte páku a otočte ňou. Otvorí sa vám prechod v strope. Choďte pod prechod. Vybehnite hore po stene naľavo, v ktorej je otvor a zabodnite doň dýku. Zveziete sa dole a dýka vám poslúži ako páka, ktorá vysunie zo steny kváder. Je za vami, tak naň rovno skočte. Než sa zasunie, vybehnite z neho nahor po stene, zachyťte sa rímsy nad vami a z nej už len vylezte do miestnosti nad vami. Tu máte aj fontánku. 6. The Throne Room Keď ste čelom k fontáne, tak choďte k soche napravo. Vylezte na ňu, vybehnite hore po stene a zabodnite do otvoru dýku. Rozbehnite sa po stene doprava a vylezte na malú plošinku. Z nej sa rozbehnite po stene ďalej a pri odrážači použite Speed Kill, čím sa dostanete na plošinu k lučištníkovi a rovno sa ho aj zbavíte. Odtiaľto sa rozbehnite po ľavej stene na plošinu v rohu oproti. Tu vybehnite po stene nahor na malú plošinku nad vami. Z nej sa rozbehnite po ľavej stene a na odrážači skočte. Zachytíte sa na rímse na stĺpe. Vylezte na rímsu, vyskočte, zachyťte sa dýkou v otvore v stene a skočte dozadu na rímsu za vami. Prerúčkujte po nej na trám, vylezte naň a prejdite na jeho strednú časť, ktorá smeruje do štrbiny medzi dve steny. Skočte tam, zvezte sa na jej spodnú časť a počkajte si, kým sa k vám nepriblíži lučištník. Zabite ho Speed Killom. Chrbtom k škáre, ktorou ste sa sem zviezli, vybehnite na stenu naľavo a vlezte na rímsu na nej. Prejdite na jej koniec, vyskočte a zachyťte sa dýkou v otvore v stene. Rozbehnite sa po stene napravo a odrazom vzad skočte na rímsu na stĺpe. Nastavte sa na nej chrbtom k neďalekému okrúhlemu stĺpu, po akom môžete šplhať. Sledujte lučištníka na balkóne za ním. Keď pôjde smerom od vás, tak preskočte na ten stĺp, z neho na balkón, dobehnite k lučištníkovi a zabite ho Speed Killom. Preskočte zábradlie, prerúčkujte pred stĺp za vami a skočte naň. Zo stĺpu skočte do štrbiny medzi dvoma stenami pred oknom. Otočte sa a spustite nižšie. Pod vami sú dvaja nepriatelia a keďže sú pri sebe, tak na nich vykonajte dvojitý Speed Kill (rovnaké ako zabitie jedného nepriateľa, akurát musíte viackrát stlačiť útok v príhodný okamžik). Pokračujte ďalej a uvidíte skvelú animačku, v ktorej sa objaví starý známy Vezír, zabije Kaileenu a Princ získa Dýky Času, čím vy získate vytúženú schopnosť The Recall – teda vracanie času, aby ste mohli vrátiť čas, ak vám niečo nevyjde. Vstúpte do chodby a rozbite nábytok, ktorý blokuje cestu. Bežte chodbou až na jej koniec a nezastavujte sa, podlaha za vami sa totiž prepadá. Na konci vybehnite hore po stene a prebehnite cez tlačidlo, ktoré vám otvorí dvere. Prejdite nimi. Za dverami sa tiež začne prepadať podlaha. Kus padne už rovno pred vami, tak daný úsek prebehnite po pravej stene a ďalej bežte až na koniec balkóna. Tam vybehnite hore po stene a zapichnite dýku do otvoru v stene. Prebehnite po stene doľava a zapichnite dýku do ďalšieho otvoru. Z neho prebehnite do rohu, na malú plošinu. Z nej prebehnite po pravej stene k závesu, po ktorom sa Princ spustí dole. Dole prejdite dverami, než sa vám podlaha prepadne pod nohami. Za dverami máte pripravenú fontánu. 7. The Trapped hallway Prebehnite chodbou plnou pascí. No nie sú ničím výnimočným a dajú sa prekonať bez problémov. Na konci vybehnite po stene a prebehnite tlačidlo oproti dverám, ktorým ich otvoríte. Prebehnite nimi, než sa zatvoria. Za dverami prejdite ľavou stranou (v strednej, aj napravo, sa prepadá podlaha. Pozor, budú sa prepadať aj rímsy aj stĺpy) pred zavreté dvere oproti. Tam vylezte na oválny stĺp. Z neho skočte na stĺp za ním, vylezte vyššie a skočte na tretí stĺp. Z neho skočte na rímsu pri stene. Prejdite na jej koniec, vyskočte na rímsu nad vami a prejdite aj na jej koniec. Z nej skočte na stĺp. Z neho skočte na stenu oproti nemu a do otvoru v nej zapichnite dýku. Prebehnite po stene dvakrát doprava pomocou zapichnutí dýky. Keď budete visieť zapichnutý tretíkrát, tak skočte na stĺp za vami. Skočte na ďalší za ním a z neho na malý trám naľavo pri stene. Z trámu skočte na plošinu oproti. Z nej skočte na záves oproti vám, po ktorom sa spustíte dole. Na konci závesu skočte a dostanete sa do štrbiny. V nej sa už len spustite na jej koniec a skočte dole. Tam máte fontánu. 8. The Ruined Palace Prebehnite chodbou, v ktorej sú ďalšie, jednoduché pasce. Na konci dorazíte do haly. Preskočte dieru v podlahe smerom doprava. Tam prejdite na koniec a preskočte na plošinu s nepriateľom. Porazte ho, alebo ho prudkým útočením zhoďte do priepasti pod vami. Vylezte na podstavec pri zborených stĺpoch a skočte dopredu na rímsu, ktorú tvorí pozostatok prepadnutej podlahy. Prejdite po nej na celú podlahu, kde na vás vybehnú dvaja nepriatelia, ktorých sa zbavte. Vo výklenku napravo je truhlica, v ktorej máte 10 piesočných kreditov. Inak vylezte po troskách naľavo na plošinu, kde vás čaká ďalší nepriateľ, ktorého zabite. Tu vyskočte na balkónik, smerom odkiaľ ste prišli a z neho skočte na stenu oproti, kde sa zabodnite dýkou. Vyskočte a zabodnite sa ešte vyššie a napokon vyskočte na rímsu nad vami. Prejdite po nej na plošinu. Z nej prebehnite po pravej stene na plošinu oproti a z nej opäť po pravej stene na odrážač, z ktorého skočte na rímsu pri dverách. Prejdite po nej do dverí, za ktorými vás čaká fontána. 9. The Royal Chambers Pri fontáne prejdite po tlačidle v podlahe, ktoré vám otvorí dvere. Za nimi pokračujte chodbou, až kým sa Princ v animačke neprepadne do kanálov. Preberá sa hneď pri fontáne, ktorú môžete použiť. 10. The Sewers Skočte na tyč pred vami. Rozhúpajte sa na nej (pravé myšítko) a skočte na ďalšiu pred vami. Takto popreskakujte na plošinu za tyčami. Za ňou skočte na ďalšiu tyč pred vami. Zachyťte sa a prerúčkujte po nej na druhú stranu, kde sa nad plošinou spustite. Vybehnite pár schodov nahor a skočte na tyč pred vami. Vylezte na ňu a skočte z nej na rímsu povyše vás. Na rímse rúčkujte doľava, až do štrbiny medzi dvoma stenami, kde sa pustite a Princ sa sám zachytí. Spustite sa dole, až na dno. Tam pobite pár nepriateľov. Prebehnite na koniec chodby, tam vybehnite hore po stene a zapichnite do nej dýku, čím otvoríte pod sebou prechod. Pustite sa a zachytíte sa na okraji, znova sa pustite a zachytíte sa v štrbine pod vami, ktorou sa spustite dole. Dole skočte na tyč pred vami a cez ďalšiu pod ňou sa spustite až dole na zem. Choďte do výklenku za vodou a tam máte na stene dva otvory pre dýku. Vybehnite teda po stene, zapichnite ju do prvého a vyskočte a zapichnite aj do druhého. Z neho prebehnite doprava a vylezte na rímsu. Prejdite po nej doprava až na jej koniec. Tam skočte vzad na stĺp za vami, po ktorom sa spustite až na zem. Spojili ste tak hornú a spodnú časť stĺpu, čím sa vám otvorili neďaleké dvere, ktorými prejdite. Za dverami vyjdite na trám a skočte z neho doprava k vodopádu do štrbiny medzi dvoma stenami. V nej sa spustite až dole na zem. Pokračujte ďalej, do veľkej haly. V nej si všimnite na stene naľavo tri rímsy nad sebou. Povyskakujte po nich na tú najvrchnejšiu a z nej odrazom vzad skočte na stĺp trčiaci zo stropu. Otočte sa na ňom a skočte na tyč za ním. Oproti vám je stena s otvorom pre dýku, ktorá sa prisúva a odsúva. Keď sa prisunie smerom k vám, tak na ňu skočte a zabodnite dýku. Počkajte si, kým sa zasunie a opäť vysunie. Keď je vysunutá, je v rovine s okolitou stenou, tak po stene prebehnite doľava na plošinu v rohu. Z plošiny sa rozbehnite po pravej stene až do štrbiny medzi dvoma stenami a spustite sa v nej až dole na dno. Tu sa zmeníte na temného Princa. Je to infekcia spôsobená Pieskami času, ktorá robí z Princa silné bojové monštrum, ktoré však nie je dokonalé a neustále mu ubúda život. Keď sa minie úplne, Temný Princ samozrejme zomiera, takže sa nikde nezdržujte. Život si dopĺňa pieskom, ktorý sa nachádza aj v nepriateľoch, preto kým normálny Princ je radšej v opustených sálach, tak Temný Princ s láskou očakáva nepriateľov na každom kroku, aby si mohol predĺžiť život. Na boj, ale aj na prekonávanie prekážok, mu slúži reťaz pripevnená k jeho ľavej ruke. Takže hor sa do skúmania jeho možností. Pobite nepriateľov (títo piesoční nepriatelia sú silní, no ich slabosťou je svetlo, tak sa snažte dostať ich do svetla a tam ich zabijete rýchlejšie) pri vás a kým sa objavia ďalší, tak choďte do stredu miestnosti, kde je za malou priepasťou na stene kamenný kváder s tvárou démona. Pritiahnite si ho k sebe pomocou reťaze (E) a otvoríte si tak dvere za sebou. Prejdite nimi, skočte na trám pred vami, vylezte naň, skočte na tyč pred ním a spustite sa po nej až dole. Dole vás čaká pár nepriateľov. Po boji prejdite dverami napravo. Dieru pod vami musíte prekonať pomocou reťaze. Rozbehnite sa, skočte a reťazou sa zachyťte tyče nad vami (E), čím sa prehupnete na druhú stranu (ak máte trochu času, tak najprv skočte do jamy, kde je truhla obsahujúca 10 Piesočných kreditov. Vráťte sa hore a potom sa prehupnite). Na druhej strane vyjdite na trčiaci trám, skočte vpred, zachyťte sa reťazou a potom v letku ešte raz a dostanete sa až do štrbiny medzi dvoma stenami, v ktorej sa spustite na zem. Tu pobite pár nepriateľov a potom si reťazou pritiahnite kamenný kváder s tvárou démona. Otvoria sa dvere za vami, tak k nim dobehnite, než sa opäť zatvoria. Vybehnite hore po drevenej stene pred vami a zachytíte sa rímsy. Prerúčkujte po nej doľava a vlezte na malú plošinu, kde máte v košoch nejaký piesok. Prebehnite z nej po pravej stene až k rebríku a vylezte po ňom nahor. Tu choďte do zadnej časti, kde vybehnite po stene a zabodnite do nej dýku. Stena sa s vami vysunie. Než sa opäť zasunie, skočte na tyč za vami a z nej na ďalšiu za ňou. Teraz si to načasujte, keď sa pasca na stene zavrie, skočte na ňu a odrazmi od stien sa dostaňte na plošinu nad vami. Tu máte piesok. Bežte na koniec plošiny, vyjdite na trám a skočte z neho do štrbiny pred vami, v ktorej sa spustite dole, až na zem. Respektíve do vody, ktorá vás opäť premení na starého, dobrého Princa. Prejdite na koniec oblasti a tam vyskočte na rímsu na pravej stene. Z nej skočte na rímsu na ľavej stene a z nej na rímsu nad ňou. Z nej skočte opäť na pravú stenu a zabodnite do otvoru dýku. Pozor, otvor je v kvádri, ktorý sa pohybuje vertikálne. Keď sa zachytíte, počkajte si, kým sa kváder nezdvihne nahor a prebehnite po stene doľava na plošinu. Pobite tu pár nepriateľov a choďte až k dverám. Pár metrov pred nimi je na stene naľavo otvor, do ktorého zabodnite dýku a otvoríte tým dvere. Než sa zavrú, tak nimi prebehnite. Za dverami máte na výber. Napravo cez pasce pokračuje cesta, aj hra. Naľavo vás čaká prvý Life Upgrade. Vo Warior Within vám zozbieranie všetkých upgradov zvýšilo život a umožnilo alternatívny záver. Tu vám len zvýši život, nič viac. Ak teda chcete život, tak prejdite doľava za závesy a prejdite chodbou až k fontánke. V chodbe budete skákať cez plošiny a trámy, no je to absolútne priama cesta. Na konci sa napite z fontánky a Princ sa premiestni do neznámej oblasti. Na začiatku sa vyhnite dvom čepeliam a prejdite na trám. Počkajte si, kým v stenách šípky vystrelia a než sa otvory opäť nabijú, prejdite po trám. Zopakujte to pri ďalších šípkach a prejdite na koniec trámu, kde si to načasujte a preskočte cez rotujúce čepele. Za nimi už len prekonajte poslednú pascu a dobehnete do svetla, kde získate bonus. Premiestnite sa naspäť k fontánke, ktorá je už teraz zničená. Vráťte sa rovnakou cestou, akou ste prišli. Keď sa vrátite, prekonajte pár jednoduchých pascí a dostanete sa k fontánke, kde si konečne môžete uložiť pozíciu. 11. The Tunnels Pokračujte do tunelov za fontánou. Pri priepasti bežte po ľavej stene a na konci odrazom skočte na plošinu napravo. Z nej bežte po pravej stene až na rebrík, ktorým vylezte hore. Hore skočte na rímsu za vami. Vyskočte na rímsu nad vami, no nevylezte hneď na ňu, ale zostaňte zavesený, kým nevystrelia šípky. Potom vylezte a skočte na rímsu oproti. Opäť si počkajte zavesený, kým nevystrelia šípy, potom vylezte a vyskočte a vylezte von. Hore choďte doprava a preskočte na plošinu oproti. Na ďalšej plošine vidíte dvoch lučištníkov. Kým k nim neskočíte, tak vás nevidia. Počkajte si na vhodnú chvíľu, skočte tam a zložte ich Speed Killom. Keď je po nich, vybehnite hore po stene a zachyťte sa rímsy. Vylezte vyššie o dve rímsy a na tretej sa zachyťte a prerúčkujte doprava. Na konci sa spustite na rímsu pod vami. Než sa pod vami prepadne, skočte na rímsu oproti. Prejdite po nej doprava, chvíľu rúčkujte na rímse nad vami a opäť skočte na tú pod vami a choďte doprava. Pozor, opäť sa pod vami bude rímsa prepadať, tak sa ponáhľajte a vyskáčte vyššie, na rímsu oproti. Tu vyskočte ešte vyššie a len čo vystrelia šípky, vylezte ešte vyššie. Keď vystrelia šípky nad vami, vyskočte vyššie a prerúčkujte doprava. Tu sa na veži nad vami vysunú dve rímsy. Len čo sa vysunú, vylezte cez ne až na vežu, inak sa o chvíľu opäť zasunú do steny. Hore máte fontánku. 12. The Fortress Prejdite do štrbiny medzi dvoma stenami veže a pustite sa dole. Počkajte si, kým pod vás príde vojak a zabite ho Speed Killom. Potom Speed Killom zabite aj Strážcu piesočnej brány. Ten je schopný privolávať posily a Speed Killom mu v tom razantne zabránite. Potom choďte k piesočnému portálu a získate nový Sand Tank, ďalšiu zásobáreň piesku. Choďte na kraj terasy, počkajte si, kým sa pasca v stene zasunie, rozbehnite sa po ľavej stene a na konci skočte odrazom na tyč napravo. Z nej skočte na ďalšiu tyč pred ňou a z nej na plošinu pred vami, na ktorej je lučištník, ktorého ľahko zdolajte Speed Killom. Otočte sa doľava a s rozbehom skočte na visiacu reťaz. Počkajte si na nej, kým budú obaja vojaci pod vami pri sebe a zabite ich dvojitým Speed Killom. Alebo najprv jedného, vráťte sa na reťaz a potom druhého. Keď sa ich zbavíte, bežte za roh, kde je lučištník, ktorého tiež môžete vyradiť Speed Killom. Neďaleko lučištníka skočte dole za zábradlie a tam máte truhlicu s 10 Piesočnými kreditmi. Vráťte sa na miesto, kde je reťaz, z ktorej ste zabíjali. Tam vybehnite na malú drevenú búdku. Z jej strechy vybehnite hore po stene a zabodnite dýku do otvoru v stene. Vyskočte a zabodnite ju vyššie. Prebehnite po stene doľava a opäť zabodnite dýku. Odtiaľto bežte ďalej po stene doľava a na odrážači skočte, odrazí vás to priamo na ďalší odrážač, tak na ňom rýchlo opäť skočte a dostanete sa na plošinu v rohu. V nej vylezte na rímsu pod balkónom, na ktorom sú dvaja nepriatelia. Počkajte si, kým sa vojak nad vami otočí, vyskočte hore a zabite ho Speed Killom. Rovnako zabite aj lučištníka. Pri ňom otočte dookola pákou. Potom prebehnite ďalej po ľavej stene a načasujte si to, kým je pasca otočená do steny (ako architekt vedel, že práve tu niekto bude chcieť bežať po stene?). Na druhej strane je z vás opäť Temný Princ. Prebehnite po ľavej stene, reťazou sa zachyťte fakle a prehupnite sa na plošinu oproti. Z nej skočte a reťazou sa prehupnite na plošinu oproti. Odtiaľto pokračujete ďalej, no môžete si zliezť pod plošinu k lučištníkovi a zabiť ho Speed Killom (Temnému Princovi po spustení Speed Killu stačí stláčať klávesu E), pre doplnenie života. Po jeho zabití sa vráťte hore na plošinu, rozbehnite sa po ľavej stene, reťazou sa zachyťte fakle, bežte ďalej a odrazom skočte na visiacu reťaz. Spustite sa na nej dole a pod ňou stojí vojak, ktorého sa zbavte Speed Killom a doplníte si život. Dole sú ešte dvaja nepriatelia, ktorých si môžete podať Speed Killom, alebo férovým zápasom. Potom budú prichádzať ďalší a ďalší, tak ich ignorujte. Vylezte na stĺp a skočte z neho na tyč s vlajkou. Po takýchto tyčiach preskáčte až k stene, do ktorej zapichnite dýku, čím si otvoríte neďalekú bránu. Prebehnite ňou a zmeníte sa opäť na „svetlého“ Princa. Dobehnete ku koču, s ktorým si teraz užijete trochu zábavy. Ovládate ho jednoducho, doľava a doprava. Musíte si dávať pozor, aby ste do ničoho nenarazili. Ošuchnutie sa o stenu koč zvládne, ale priamy náraz do prekážky znamená smrť, ktorú môžete odvrátiť jedine vrátením času. Takže pozorne sledujte cestu. Občas sa objavia aj nepriateľské koče, ktoré sa snažte vytlačiť do prekážky a zároveň si dávajte pozor, aby nevytlačili vás. Niekedy tiež naskočia nepriatelia k vám, tak ich jednoducho zlikvidujte dýkou. Na konci v animačke sami zosadnete a presuniete sa ďalej. Prejdite na koniec chodby a po rímsach vyskáčte na plošinu nad vami. Tam vylezte hore rebríkom. Z neho skočte na rímsu napravo, z nej ešte vyššie na rímsu a z nej na rebrík naľavo, nad tým, ktorým ste predtým liezli. Vylezte hore a prejdite na koniec chodby. Tam preskočte zábradlie nad ohňom napravo, zaveste sa naň a skočte na rebrík na stene. Vylezte nim hore a skočte na rímsu na stene naľavo. Prejdite po nej na koniec a skočte na rebrík za vami. Vylezte ním hore a skočte na balkón oproti. Tu už len vybehnite von, kde vás čaká fontána. 13. The Lower City Choďte vpred na trám a z neho preskočte na ďalší oproti nemu. Na ňom choďte doprava a skočte na rímsu pred vami. Na rímse choďte doprava a na jej konci sa spustite nižšie. Zachytíte sa okna pod vami. Z neho sa spustite na rímsu pod ním. Tu, aj keď ste na nej, spustite sa, zachyťte sa rukami a prerúčkujte, aby vás nevidel vojak za oknom. Keď budete za oknom, tak vylezte, prejdite na trám a preskočte na trám oproti vám. Z neho prejdite na plošinu a z nej sa rozbehnite po pravej stene smerom k balkónu s vojakom. Keď pri behu po stene dorazíte na odrážač, tak dajte Speed Kill (pokiaľ ste teda nezalarmovali vojaka na balkóne) a skočíte na balkón rovno na vojaka. Zabite ho a Speed Killom sa zbavte aj druhého vnútri. Vráťte sa von na balkón a preskočte zábradlie naľavo. Zachyťte sa, spustite sa nižšie a zabodnite dýku do otvoru v stene. Počkajte si na strážcu, kým príde pod vás a zabite ho Speed Killom. Choďte ďalej a zabite Speed Killom aj druhého. Z balkóna vyjdite na trám a z neho skočte na tyč pred vami a z nej do štrbiny medzi dvoma stenami, v ktorej sa zvezte dole. Tam sa otočte a počkajte si, kým sa pod vás nepostaví vojak. Druhý stojí neďaleko, tak sa ich zbavte dvojitým Speed Killom. Rýchlo sa presuňte za Strážcu piesočnej brány a tiež sa ho zbavte Speed Killom. Potom choďte k piesočnému portálu a získate 100 piesočných kreditov. Potom prejdite dverami do susednej časti. Keď zbadáte spoza rohu vychádzať dvoch vojakov, tak sa vráťte a schovajte za stenu. Ten naľavo sa prechádza hore-dole, tak keď bude chrbtom k vám, vyrazte a zabite ho Speed Killom. Rovnako sa potom zbavte aj druhého. Vylezte pri nich na trosky a z nich vybehnite hore po stene a zabodnite sa dýkou. Odtiaľ sa rozbehnite po stene doprava a zachyťte sa okna a prelezte ním do susednej časti. Tu vás čakajú nové potvory. Sú dosť nepríjemné a čo viac, kradnú vám piesok. Jednoduchá stratégia je blokovať sa, nech útočia a keď sa vám pokúsia ukradnúť piesok, čiže sa okolo nich bude objavovať piesočný oblak, tak zaútočte a priamo ich zabijete. Po boji pokračujte ďalej. Prebehnite prvú priepasť po stene napravo. Druhú preskočte a obďaleč vybehnite po stene nahor a preskočte zábradlie. Hore preskočte ešte jednu priepasť do okna oproti a stáva sa z vás zase Temný Princ. Bežte vpred, skočte a pomocou reťaze sa prehupnete na plošinu oproti. Tá sa začne pod vami prepadať, tak utekajte a na jej konci sa rozbehnite po ľavej stene. Dobehnete až na tyč, ktorej sa chytíte. Vylezte na tyč a vyskočte na plošinu nad vami. Vylezte na ňu a Speed Killom zabite lučištníka. Z tejto plošiny sa ďalej rozbehnite po ľavej stene a pomocou reťaze sa prehupnite na plošinu pred vami. Aj táto sa začne pod vami prepadať, tak rýchlo ďalej. Zahnite za roh a skočte rovno vpred a pomocou reťaze sa prehupnite až na rebrík. Vylezte ním hore, kde vás čaká fontána, ktorá vás zmení naspäť a umožní vám uložiť si hru. 14. The Lower City Rooftops Na budove oproti fontáne je lučištník. Preskočte k nemu a zabite ho Speed Killom. Na streche pod nim je ďalší lučištník, ktorého sa môžete zbaviť rovnakým spôsobom. Odtiaľto sa rozbehnite po pravej stene, na odrážači skočte, odrazí vás na ďalší, tak aj na ňom skočte a dopadnete na balkón, na ktorom vás čaká krátka animačka, v ktorej vám niekto neznámy pomôže. Prejdite na koniec plošiny, skočte na ďalšiu pred vami, vylezte hore na strechu k lučištníkovi a zabite ho Speed Killom. Na streche oproti vám sú ďalší dvaja lučištníci. Môžete k nim preskočiť, no na ľavej strane sú vtáky, ktoré keď vyplašíte, začujú ich nepriatelia. Môžete skočiť na pravú stranu a zostať zavesený za okraj. Vtáky sa síce vyplašia, ale lučištníci vás nezbadajú. Keď sa upokoja, tak vylezte hore a zabite ich Speed Killom. Vylezte na strechu nad vami, kde sa spustí minianimačka. Skočte z nej na strechu oproti vám a z nej sa rozbehnite po pravej stene až na odrážač, na ktorom skočte a doletíte až na visiacu reťaz. Na nej sa spustite dole, kde sú dvaja lučištnícia, ktorých si podajte buď Speed Killom, alebo normálne. Vstúpte dovnútra a skočte na rímsu oproti. Cez ďalšie rímsy pod vami zoskáčte až dole. Dole prejdite na koniec a vybehnite hore po ľavej stene a zabodnite sa dýkou. Skočte odrazom na rímsu za vami a tam vyskáčte až na plošinu nad vami. Z nej sa rozbehnite po pravej stene a na konci za zabodnite dýkou do otvoru v stene. Spustite sa nižšie a opäť sa zabodnite a napokon sa spustite až dole. Tu choďte k stene, pri ktorej sú naskladané truhlice, vybehnite po nej a zabodnite sa dýkou do otvoru. Vyskočte vyššie a zabodnite sa znova. Odtiaľ sa rozbehnite po stene doprava a zabodnite sa dýkou do otvoru, čím sa vám otvorí dvoje dverí. Ak máte záujem o druhý Life Upgrade, tak choďte do tých vzdialenejších, za vami. Aby ste to stihli, musíte sa pod zatvárajúce dvere podkotúľať. Zachyťte sa okraja steny pod vami a po rímsach na nej sa spustite až na najspodnejšiu. Z nej skočte na rímsu na stene oproti a z nej už konečne dole. Pokračujte ďalej chodbou, v ktorej budete mať aj truhlicu s 10 Piesočnými kreditmi. Na konci chodby vybehnite po pár stenách a dostanete sa k fontáne, z ktorej sa napite. Premiestnite sa do bonusovej oblasti. Prebehnite prvými pascami, keď sa zaklapnú a vyjdite na trám. Z neho skočte na ďalší pod vami, no tam si to načasúvajte so šípkami vystreľujúcimi zo steny. Prejdite na koniec trámu, vyskočte na ďalší oproti a na jeho konci si počkajte. Na stene pred vami sa vysúvajú tri rímsy, po ktorých máte vyliezť hore. Keď sa vysunie spodná, vyrazte a vylezte hore. Tam už len dobehnite do svetla a získate ďalší bonus života. Vráťte sa naspäť k zavretým dverám tak, ako ste prišli. Pri nich vybehnite po stene, zabodnite do nej dýku a otvoríte si tak dvere. Prejdite nimi a tak ako predtým, použite dýku v otvore v stene, aby ste zase otvorili oboje dverí. Teraz prejdite tými, čo sú bližšie pri vás. Hneď za nimi vás čaká fontána. 15. The Arena Prejdite chodbou do arény a tam vás čaká prvý boss. Je to riadny obor. Hlas, ktorý vás sprevádza, vám poradí, aby ste ho oslepili. Najprv teda choďte napravo. Tam vybehnite hore po stene a zabodnite sa do otvoru dýkou. Prebehnite doprava a zabodnite sa do druhého otvoru. Prebehnite ďalej po stene doprava a na plošinu pri vás. Na nej vybehnite hore a opäť sa zabodnite dýkou a prebehnite na hornú plošinu, na ktorej ste v úrovni obrovej hlavy. Prejdite na trám smerom k obrovi a použite Speed Kill. Princ po ňom skočí a vy stlačte útok trikrát presne v momentoch, ktoré si to vyžadujú. Tak mu oslepíte jedno oko. Potom opäť dole v aréne bežte na druhú stranu. Tam vybehnite na malú plošinku, z ktorej skočte na tyč. Z nej skočte doprava na ďalšiu plošinu. Na nej vybehnite po stene, zabodnite sa dýkou od otvoru a prebehnite po stene na hornú plošinu. Z nej opäť použite Speed Kill a troma presne načasovanými ranami ho oslepte úplne. Teraz, keď na vás neútočí priamo, keďže vás nevidí, tak ho musíte doráňať. Útočte mu na nohy, kým nepadne na kolená. Využívajte kotúle a úskoky a snažte sa byť stále za ním, aby vás nezasiahol svojimi náhodnými útokmi. Sekajte mu do nôh a keď padne na kolená, tak prichádza na rad posledný Speed Kill, v ktorom ho troma presnými ranami zabijete. V následnej animačke sa prenesiete ďalej a opäť sa z vás stáva Temný Princ. 16. The Arena Tunnel Ste Temný Princ, tak žiadne vychutnávanie si okolia. Prebehnite po stene za priepasť. Tam vybehnite hore na rímsu. Prejdite po nej doľava a vyskočte na vysúvajúcu sa rímsu nad vami. Než sa zasunie, skočte z nej vzad a v lete použite reťaz a prehupnite sa na rímsu na stene oproti. Vylezte hore. Prebehnite na koniec chodby, tam pozor na vysúvajúce sa kvádre. Skočte a reťazou sa presuňte na rímsu na druhej strane. Nad vami je ďalší vysúvajúci sa kváder, tak keď sa zasunie, vylezte po rímsach nahor a tam vyskočte na trám. Z neho skočte nabok a zachyťte sa okraja. Keď sa zasunú kvádre, vylezte hore a v rohu si vezmite z džbánov potrebný piesok. Prejdite na kraj a spustite sa rebríkom na jeho spodný koniec. Tam si reťazou pritiahnite kamenný blok s tvárou démona. To vám otvorí dvere povyše. Než sa zatvoria, vylezte rebríkom kúsok vyššie, skočte do chodby k dverám a prebehnite nimi. Za nimi máte ďalší piesok. Prebehnite po pravej stene a pomocou reťaze sa presuňte na rímsu pred vami. Vyskočte o rímsu vyššie a prejdite na jej pravý koniec. Skočte vzad, reťazou sa zachyťte tyče a prehupnite sa na rímsu za vami. Vyskočte o rímsu vyššie a cez dva trámy preskočte na plošinu oproti vám. Tam už len zbehnite dole a do vody, kde sa opäť zmeníte na Princa. Vyjdite von, kde sa stretnete s Farah. Nie je to nijak vrúcne stretnutie, keďže si vás nepamätá. Po animačke sa môžete napiť z fontánky. 17. The Balconies Na plošine pred vami sú dvaja nepriatelia. Keď sa otočia chrbtom, rozbehnite sa po pravej stene a na odrážači použite Speed Kill, čím sa dostanete na plošinu a zbavíte sa lučištníka. Rovnako zabite aj druhého nepriateľa. Vylezte na kváder naľavo. Na plošine oproti je lučištník. Keď sa otočí, rozbehnite sa po ľavej stene a na odrážači skočte. Vylezte k nemu na plošinu a zbavte sa ho Speed Killom. Preskočte zábradlie a skočte na balkón oproti, kde je vojak. Zabite ho Speed Killom. Skočte na balkón poniže a na jeho konci vybehnite hore po stene a zabodnite dýku do otvoru. Prebehnite po stene a pomocou ďalších zabodnutí sa dostaňte až na tretí otvor. Od neho bežte po stene ďalej doľava a skokom vzad sa dostaňte na visiacu reťaz. Spustite sa po reťazi a dole zabite Speed Killom vojaka, ktorý si vykročí pod vás. Vyjdite si z balkóna na trám a z neho skočte na visiacu reťaz pred vami. Spustite sa ňou a čakajte. Dvaja vojaci prídu pod vás, tak sa ich zbavte Speed Killom. Dole si vysledujte, keď bude Strážca piesočnej brány chrbtom od vás, skočte dole k nemu a zlikvidujte ho Speed Killom. Z piesočného portálu získate novú schopnosť – The Eye of Storm – ktorá vám umožní spomaliť čas vo váš prospech. Vráťte sa naspäť hore na terasu, z ktorej ste sem zoskočili a pokračujte ňou ďalej. Narazíte na štyroch nepriateľov, ktorých pobite. Keď ich pobijete, prebehnite po stene a po tlačidle v nej. To vám otvorí dvere dole na dvore. Použite novozískanú schopnosť spomalenia času (stlačiť R) a prebehnite nimi, než sa zatvoria. Za dverami sa ešte podkotúľajte popod drevené dosky a za nimi vás čaká fontána. 18. The Dark Alley Choďte od fontány rovno medzi dve steny. Rozbite stojany so zbraňami, aby vám nebránili v rozbehu. Vybehnite po stene a odrazmi od stien vyskáčte až nahor, kde zabodnite dýku do otvoru. Odtiaľ prebehnite po stene doprava a dostanete sa tu na hornú plošinu. Zájdite k rebríku, vylezte k nemu a vylezte ním hore. Ste opäť na strechách. Prejdite na strechu pred vami, kde vyplašíte vtáky. Počkajte si, kým sa lučištník pod vami upokojí a Speed Killom ho zabite. Skočte na strechu poniže, keď tamojší lučištník bude chrbtom od vás a rovnako sa ho zbavte. Vybehnite hore po stene a uvidíte ďalšiu animačku s Farah, v ktorej sa prestavíte – ona je Farah, vy ste Princ z Perzie. Potom choďte ďalej po streche a poniže je vojak, ktorého môžete zlikvidovať Speed Killom. Naľavo vybehnite hore po stene a zabodnite nôž do otvoru. Prebehnite po stene doľava a zabodnite nôž opäť. Prebehnite ďalej až na plošinu k dvom nepriateľom, ktorých sa zbavte. Preskočte na ďalšiu strechu, na ktorej zabite ďalších dvoch nepriateľov. Po boji sa opäť objaví Farah a súhlasí so spoluprácou. Prejdite dverami, ktoré vám otvorí. Za nimi vyjdite na trám a skočte z neho do štrbiny medzi dvoma stenami pred vami. Zvezte sa medzi nimi dole, skočte vpred a zapichnite dýku do otvoru. Rozbehnite sa po stene doprava a tam sa zveziete po závese dole. Prejdite ďalej a napravo vybehnite na plošinu nad zavretými dverami. Tu sa rozbehnite po pravej stene a zveziete sa dole po závese. Tesne pred jeho koncom skočte vzad na plošinu za vami. Tam choďte ďalej a medzi dve steny naľavo. Tam vyskáčte medzi nimi odrazmi od stien nahor, až na rímsu na ľavej stene. Na rímse choďte doľava, až k trámu, na ktorý vyjdite. Preskočte z neho na balkón pred vami. Choďte ďalej a prebehnite po ľavej stene za priepasť a vylezte po rebríku hore a nad ním po ďalšom hore. Tam už len dobehnite k fontáne. 19. The Temple Rooftops Zoskočte dole a pobite pár nových nepriateľov. Síce sa zneviditeľňujú, ale nie sú ničím výnimočným. Po boji si môžete odskočiť naľavo po truhlicu, v ktorej je 10 Piesočných kreditov. Inak si obíďte veľký stĺp napravo a z jeho druhej strany vybehnite po ňom hore a zabodnite meč do otvoru. Vyskočte vyššie a zachyťte sa na rímse. Prerúčkujte okolo stĺpu na jeho druhú stranu. Tam sa skokom vzad dostaňte na stĺp za vami. Vylezte na jeho vrch a tam skočte na stenu a zabodnite do nej dýku. Prebehnite po stene doprava a na odrážači skočte. Dostanete sa na plošinu v rohu. Skočte z nej na plošinu poniže, kde zabite nepriateľa. Pritiahnite zvon, ktorý zostrelila Farah pod dieru v stene nad vami, vylezte naň a vybehnite do diery. Hore vybehnite po stene a zabodnite do nej dýku, čím otvoríte dvere. Než sa opäť zatvoria, zlezte naspäť dole na zvon a z neho sa rozbehnite po pravej stene, na plošinu, z ktorej ste prišli predtým. Vylezte na ňu a prebehnite dverami. Preskočte dieru pred vami a skočte na rímsu za ňou. Prejdite po rímse doprava a skočte naspäť, kde sa na stene zachyťte zabodnutím dýky. Odtiaľ prebehnite po stene doľava na rímsu. Rímsa sa začne pod vami prepadať, tak zájdite na jej ľavý koniec a skočte na stenu oproti, kde sa zachyťte zapichnutím dýky. Prebehnite po stene doprava na rímsu, prejdite na jej pravý koniec a tam vyskočte hore a zapichnite dýku do otvoru v stene. Skočte na stenu za vami a zapichnite dýku do steny. Vysunie sa vám pár ríms, no len na obmedzený čas. Zoskočte na tú pod vami a prerúčkujte na jej ľavý koniec. Vylezte na ňu a skočte na rímsu za vami. Z nej vylezte na rímsu nad ňou a po nej prejdite doprava, než spadne a zachyťte sa rímsy nad vami. Prerúčkuje na koniec a spustite sa na rímsu pod vami. Prejdite na jej koniec a skočte vzad a zapichnite dýku do otvoru v stene. Rozbehnite sa po stene vľavo a obďaleč skočte do chodby za vami. Vybehnite na stenu pri dverách, vylezte na rímsu a skočte z nej na plošinu nad vami. Keď vyleziete, pobite odporných nepriateľov kradnúcich vám piesok. Po boji vylezte na malý kameň pri stene. Nad vami je tyč, no nedočiahnete na ňu. Z kameňa sa rozbehnite po ľavej stene. Stena je oblúková, tak sa po chvíli behu dostanete na úroveň tyče, vtedy skočte a zachytíte sa jej. Z tyče skočte na poborenú vežu pred vami a zapichnite do nej dýku. Vzadu za vežičkami sa vám vysunie plošina. Choďte na ňu a rozbehnite sa po ľavej stene. Prebehnete celý poloblúk vežičky a dostanete sa na plošinu nad nimi. Tu sa opäť rozbehnite po ľavej stene, obehnite poloblúk vežičky pred vami a keď budete na úrovni tyče nad vami, tak na ňu odrazom skočte. Otočte sa a skočte na časť vežičky pred vami. Vyleziete na jej múr. Z neho skočte na stenu oproti vám (pod vami je tyč, na ktorú ste ako na prvú skákali odrazom od steny) a zachyťte sa rímsy. Prejdite po nej doprava na plošinu. Na nej vybehnite po stene nahor a zapichnite dýku do otvoru v stene. Prebehnite po stene doľava a odrazom skočte na tyč. Z tyče na trám pred vami a z trámu na plošinu nad vami. Z nej skočte dole a porazte troch nepriateľov a z piesočného portálu získate nový Sand tank. Pri okne tu máte zvon. Postavte sa chrbtom k oknu a naľavo, na stene oproti vám, si všimnite dva otvory pre zaseknutie dýky nad sebou. Sú tu aj ďalšie, no tie nepotrebujete. Dotlačte zvon pod tie dva otvory, vybehnite k nim a pomocou dýky sa vyšvihnite až hore. Tam je opäť krátka scénka s Farah. Preskočte zábradlie a skočte na to oproti. Prelezte zaň a otočte tam pákou. Opäť preskočte zábradlie a zoskočte do priestoru pod ním. Tam vylezte na kamenný blok a z neho vybehnite hore po stene a zabodnite dýku do otvoru. Prebehnite po stene k druhému otvoru pre dýku a odtiaľ k tretiemu. Z neho vyskočte hore na okraj veže a vylezte naň a z druhej strany sa spustite dole. Tam sú dve páky. Najprv otočte tú naľavo a potom tú napravo a Farah sa presunie ďalej. Potom dvakrát otočte znova tú naľavo a Farah zase postúpi ďalej. Napadne vás pár ďalších piesočných psov. Potom musíte znova otočiť úplne prvú páku. Takže sa vráťte k veži, z ktorej ste sem prišli. Vybehnite po stene a vylezte na jej okraj. Spustite sa dole a zabodnite dýku do otvoru v stene. Odtiaľ sa už spustite priamo dolu. Tam vybehnite k prvej páke a otočte ňou. V scénke sa Farah presunie a zostrelí zvon v zničenej veži. Skočte k nemu dole a odtlačte ho k stene oproti nemu. Vylezte naň a vybehnite hore po stene a zabodnite do nej dýku. Otvorí vám to dvere naľavo. Po animačke proces zopakujte, pretože sa vám dvere zatiaľ zatvorili a prebehnite nimi. Za nimi choďte na rímsu naľavo a prejdite na jej koniec. Z neho skočte na druhú stenu a zapichnite dýku do otvoru. Prebehnite po stene doľava až na plošinu. Tam vybehnite hore po stene a zapichnite dýku. Vyskočte na rímsu nad vami a po ďalších rímsach nahor, z poslednej na stenu, na ktorej sa zapichnite dýkou do otvoru a odtiaľ prebehnite po stene doľava. Tu už len prebehnite chodbou až k fontáne. 20. The Temple Oproti fontáne vybehnite po stene a zapichnite do nej dýku, aby ste otvorili dvere, ktorými prejdite. Zbehnite dole schodmi, kde uvidíte animačku a premeníte sa opäť na Temného Princa. Preskočte zábradlie a zachyťte sa ho. Skočte dozadu na rímsu a spustite sa z nej na trám pod ňou. Z neho skočte na trám oproti a zabite Speed Killom vojaka pod vami. Objaví sa aj piesočný pes. Potom prebehnite po ľavej stene na plošinu v rohu. Z nej bežte ďalej po ľavej stene a pri okne sa odrazte a skočte vpred a pomocou reťaze sa dvakrát prehupnite na druhú stranu. Tam bežte po pravej stene a na konci sa odrazte a doskočte na trám. Popreskakujte o dva trámy vpred a zabite vojaka pod vami a pár psov, čo sa objavia. Na stene oproti si všimnite kváder s tvárou démona. Pritiahnite si ho reťazou a skočte naň. Na ňom vybehnite po pravej stene nahor a skokom vzad skočte na balkón. Prejdite zaň a zaveste sa za okraj priepasti. Prerúčkujte pred kamenný blok a pritiahnite si ho reťazou. Skočte naň a bežte po ľavej stene. Dvakrát sa prehupnite reťazou a ďalej dvakrát skočte od odrážačov, až dopadnete na balkón medzi dvoch nepriateľov. Ak ste príliš rýchly, tak pred nich, ak vám to vyšlo, tak za nich a môžete ich zlikvidovať Speed Killom. Prejdite na druhý balkón a tam sa rozbehnite po pravej stene. Prehupnite sa raz reťazou, bežte ďalej, odrazte sa a skočte smerom na plošinu, na ktorú sa prehupnite reťazou. Z tejto plošiny sa rozbehnite po pravej stene a dobehnete do štrbiny medzi sochou a stenou. Z nej skočte vpred, prehupnite sa reťazou do ďalšej štrbiny medzi sochou a stenou. Aj z nej skočte vpred na plošinu v rohu. Z nej prebehnite po pravej stene na plošinu oproti nej. Na nej vybehnite na stenu oproti a skokom vzad sa dostaňte na plošinu nad vami. Na nej môžete Speed Killom zabiť vojaka. Tu na ľavej strane preskočte zábradlie, nasmerujte sa na stenu so závesom, skočte naň a spustíte sa po ňom až dole. Dole vás čaká hromada nepriateľov a truhlica, v ktorej je 10 Piesočných kreditov. Stúpte si na tlačidlo v podlahe a otvoria sa vám dvere. Prejdite nimi, než sa zatvoria. Za nimi si stúpnite na ďalšie tlačidlo v podlahe. Otvoria sa vám dvere nad schodiskom. Než sa zatvoria, musíte nimi prebehnúť a cestou sa vyhnúť pár jednoduchým pascám na schodisku. Za nimi vbehnete do vody, kde sa z vás opäť stane Princ. Je tu páka, ktorou otočte dookola, čím zastavíte prítok vody. Objavia sa dvaja noví nepriatelia, ktorých sa zbavte. Všimnite si zo stropu trčiaci stĺp oproti páke, ktorou ste točili. Vybehnite po stene napravo od páky a odrazom skočte na ten stĺp. Vyšplhajte po ňom hore a skočte na susedný stĺp. Po ňom vylezte trocha vyššie a skočte z neho na plošinu nad stĺpom, po ktorom ste pred chvíľou liezli. Na nej vybehnite hore po stene a odrazom skočte na tyč nad vami. Prerúčkujte po nej pred dieru v stene a skočte do nej. Tam je tretí Life Upgrade. Rozbehnite sa po ľavej stene a spustite sa dole po závese. Keď bude končiť, skočte na stenu oproti, kde sa po druhom závese spustíte až dole. Tam už len chodbou dobehnite až k fontáne. Napite sa z nej a opäť vás to prenesie do bonusovej oblasti. Rozbehnite sa po pravej stene a pripravte sa na dlhý úsek, kde len budete skákať cez odrážače, ktoré vás posunú ďalej až na stĺp pred pascami. Tam už len stačí kľudné načasovanie a popreskakovanie cez pár stĺpov. Z posledného sa dostanete do chodby, v ktorej vbehnite do svetla a získate bonus života. Ste naspäť pri fontáne. Vráťte sa na začiatok chodby, vybehnite na plošinu naľavo a tam prejdite po tlačidle v podlahe. Otvoria sa vám dvere, ktorými prejdite. Ste v hale, v ktorej ste predtým vypúšťali vodu. Tak ako predtým sa dostaňte v nej opäť hore, až na tyč, z ktorej ste skočili do oblasti s upgradom života. Teraz vylezte na tú tyč a vyskočte na ďalšiu nad vami. Z nej skočte na tyč obďaleč, povyše vás. Vylezte na ňu a vyskočte hore, na poschodie nad vami. Tam zájdite k páke, ktorou otočte a otvoríte si tak dvere, ktorými prejdite. Za nimi prebehnite po pravej stene až k závesu, po ktorom sa spustíte. Pri jeho konci skočte na stenu oproti a spustíte sa po ďalšom závese. Dole prejdite dverami, za nimi vybehnite po stene, zapichnite do nej dýku a otvoríte si tak dvere. Prebehnite nimi. Za nimi prebehnite po pravej stene ponad priepasť a vylezte na plošinu za ňou. Tam vylezte po rebríku hore, až k fontáne. 21. The Marketplace Vybehnite von a v animačke stretnete opäť Farah. Potom sa vráťte na plošinu s fontánou, choďte za roh doľava a rozbehnite sa po ľavej stene. Odrazom skočte na rímsu na stĺpe. Prejdite po nej na druhú stranu stĺpu a skočte do štrbiny medzi stenou a drevenou, ozdobnou stenou. Spustite sa dole, otočte sa smerom odkiaľ ste prišli a skočte na trám pred vami. Počkajte si, kým budú pod vami obaja vojaci a môžete ich zabiť dvojitým Speed Killom. Máte tu na podlahe tlačidlo, ktoré otvára dvere, no musí byť stlačené stále. Choďte na koniec oblasti a nájdete tam košík, ktorým môžete hýbať. Pritiahnite ho na tlačidlo a prejdite otvorenými dverami. Za nim bežte na koniec chodby a pri zatvorených dverách vybehnite na plošinu nad ne. Tam prejdite na trám pred vami, skočte na stĺp pred vami a na ďalší za ním. Po bokoch stĺpu sú dvaja vojaci a jeden sa pred nimi prechádza. Ten napravo je nový typ nepriateľa, ktorý si pri Speed Kille vyžaduje až päť zásahov. Keď pôjde ten pochôdzkár od vás, tak toho napravo zabite Speed Killom a vráťte sa naspäť na stĺp. Vystriehnite si vhodný okamžik a Speed Killom môžete zlikvidovať aj zvyšných dvoch. Všimnite si tu rovnaký kôš, aký ste už ťahali. Uvoľnite ho a odtlačte ho k zavretej bráne oproti. Potom naň vylezte a vylezte aj na bránu. Z nej prejdite na trám a z neho skočte na stenu pred vami, do ktorej zapichnite dýku. Prebehnite po stene doprava a odrazte sa skokmi cez dva odrážače a napokon sa opäť zachyťte dýkou v otvore v stene. Tam si počkajte, kým budú obaja vojaci pod vami pri sebe a môžete ich zabiť dvojitým Speed Killom. Choďte na koniec oblasti, kde vybehnite po stene a zabodnite do nej dýku, čím otvoríte dvere pre Farah. Ona vám na oplátku zostrelí kôš. Odtlačte ho na jeden z dvoch stlačiteľných spínačov v podlahe a na druhý sa postavte sami. Otvoria sa vám dvere, tak nimi prebehnite, než sa zatvoria. Za dverami prejdite do susednej miestnosti a vylezte hore rebríkom. Hore vybehnite po stene nahor a zabodnite dýku do otvoru. Vyskočte vyššie a zachyťte sa rímsy. Prerúčkujte doľava a vylezte na rímsu a na plošinu nad ňou. Tam sa rozbehnite po ľavej stene a skočte na odrážači a zachyťte sa dýkou v otvore, na ktorý poletíte. Tam sa rozbehnite po stene doprava a dopadnete na rímsu. Prejdite po nej za roh a skočte na stenu za vami, kde sa zachyťte dýkou. Prebehnite po stene doľava a v rohu skočte na trám za vami. Z neho skočte na ďalší trám pred vami a z neho na stenu oproti, kde sa zachyťte dýkou. Tam prebehnite po stene doľava a skokmi sa dostaňte ďalej cez dva odrážače až k ďalšiemu otvoru v stene, v ktorom sa zachyťte dýkou. Prebehnite po stene doľava na trám a skočte z neho na stenu oproti, kde sa zachyťte dýkou. Stade už len prebehnite po stene doľava a vylezte na plošinu. Pokračujte priamo k fontáne. 22. The Market District Prejdite von a skočte na plošinu napravo, pod vami. Z nej sa rozbehnite po pravej stene a na konci odrazom skočte na rímsu naľavo. Zachyťte sa na nej rukami a prerúčkujte za roh. Tam sa spustite a zachyťte poniže dýkou v otvore v stene. Prebehnite po stene doprava a opäť sa tam zachyťte dýkou. Vyskočte na rímsu nad vami a prerúčkujte za roh. Takto ste obišli celý stĺp. Za rohom vylezte na rímsu, obíďte si celý stĺp dozadu, tam prejdite na trám a z neho skočte do štrbiny medzi dvoma stenami pred vami. Spustite sa dole, otočte sa a keď pôjde vojak smerom od vás, tak zabite Speed Killom toho, čo stojí pod vami. Keď ho zabijete, rýchlo vylezte rebríkom pri ňom na plošinu nad vami. Z nej skočte na rímsu pred vami, prerúčkujte za roh a spustite sa na trám pod vami. Počkajte si, kým budú obaja zvyšní vojaci pri sebe a zabite ich dvojitým Speed Killom. Potom vybehnite na neďalekú stenu a zabodnite do nej dýku, čím otvoríte dvere. Odporúčam zapnúť spomalenie času, aby ste to stihli. Prebehnite tými dverami, než sa zavrú. Prejdite na koniec chodby a vybehnite na plošinu nad zavretými dverami. Prejdite na trám a skočte na ďalší pred vami. Keď budú nepriatelia chrbtom, tak toho pod vami zabite Speed Killom. Bežte napravo a hore po stene a zabodnite sa dýkou. Tam máte priestor pre manévrovanie a tiché zabíjanie ostatných. Alebo skočte rovno dole a skoncujte to. Po boji si z piesočného portálu vezmite 150 Piesočných kreditov Potom choďte k stene, v ktorej sú naukladané košíky, ktoré hore bránia Farah v prechode. Vytiahnite spodný košík von a Farah sa dostane ďalej. Zatlačte ho k stene oproti vám, vylezte naň, vybehnite na stenu a zabodnite do nej dýku, čím si otvoríte neďaleké dvere. Prebehnite nimi, než sa zatvoria. Pomôžte si spomalením času. Za dverami prebehnite na koniec chodby k rebríku, ktorým vylezte hore. Hore prebehnite po pravej stene a skokmi sa dostaňte cez dva odrážače na druhú stranu, kde nasleduje scénka s Farah. Po nej už len dobehnite k fontánke. 23. The Bowery Rozbehnite sa po ľavej stene a odrazom skočte na rímsu napravo. Vyskočte a zachyťte sa rímsy nad vami. Prerúčkujte k plošine a keď bude lučištník chrbtom k vám, vylezte hore a zabite ho Speed Killom. Preskočte zábradlie a odrazte sa od neho na trám pred vami. Z neho skočte ďalej na rímsu na stene oproti. Prerúčkujte po nej doprava a spustite sa na plošinu pod vami. Tam sa zmeníte opäť na Temného Princa. Preskočte zábradlie, odrazte sa, skočte vpred a reťazou sa prehupnite na rímsu oproti. Prepadnete sa na rímsu pod ňou. Zoskočte až dole a pobite nepriateľov. Tiež je tu dole truhlica, v ktorej je 10 piesočných kreditov. Po boji choďte k stene oproti zavretej bráne a vybehnite po nej na rímsu. Vyskočte o rímsu vyššie. Z nej skočte vzad a prehupnite sa reťazou na trám obďaleč. Z neho skočte na terasu nad zavretou bránou. Tam máte aj nejaký piesok. Vstúpte dovnútra, prebehnite po tlačidle na stene a otvoria sa dvere. Použite spomalenie času a prebehnite nimi. Preskočte zábradlie a spustite sa po závese až dolu. Tam pobite všetkých nepriateľov. Po boji sa zorientujte. V strede je veľký kamenný stĺp, po bokoch po dvojo malých drevených a pred ním jeden drevený. Na ten jeden vylezte a skokom vzad skočte na rímsu na kamennom stĺpe. Prerúčkujte doľava, za roh, vylezte na rímsu, vyskočte a vylezte na rímsu nad vami. Z nej skočte vzad na balkón s lučištníkom, ktorého môžete zabiť Speed Killom. Prebehnite odtiaľ po pravej stene na susednú plošinu. Pobite tu nepriateľov, prejdite na jej koniec a behom po pravej stene prebehnite na ďalšiu plošinu. Prebehnite na ňu, keď lučištník bude zachádzať, aby ste ho mohli zabiť Speed Killom. Prejdite dovnútra a choďte naľavo. Tam medzi stenami vyskáčte odrazmi od stien na poschodie nad vami. Prejdite ďalej. Pozor na lučištníka na druhej strane. Choďte doprava a otočte pákou, čím znížite luster. Choďte doľava a prebehnite po ľavej stene, odrazte sa, skočte a prehupnite sa reťazou na plošinu oproti. Prejdite po nej k lučištníkovi a zabite ho. Pokračujte ďalej do vody, kde sa z vás opäť stáva Princ. Prejdite cez otvorené okno a vleziete do chodby s pascami. Pri prvých sa postavte do stredu a v správny okamžik sa prekotúľajte dopredu. Ďalšie pasce stačí len obehnúť a trochu medzi nimi kľučkovať. Na konci vybehnite po stene a zabodnite dýku do otvoru v stene. Vyskáčte až hore, kde zabite Speed Killom dvoch lučištníkov. Pokračujte až po animačku. Keď skončí, vybehnite hore po stene k fontánke. 24. The Brothel Od fontánky bežte priamo ďalej a čaká na vás ďalší boss, démonia ženská. Najprv s ňou bojujte normálne. Stačí byť rýchly. Nespoliehajte sa príliš na blokovanie, pretože vás môže odkopnúť, takže radšej tancujte okolo nej a dobiedzajte. Keď jej odoberiete časť života, zmeníte sa na Temného Princa. Našťastie sa budú po bočných plošinách objavovať aj nepriatelia, aby ste si ich likvidáciou mohli doplniť život. Ako Temný ste silnejší a preto pred vami uteká. Vždy keď k nej prídete, preskočí na plošinu oproti a vy si to musíte obchádzať. Preto, keď sa k nej približujete, hneď ako dorazíte na plošinu, na ktorej je, spustite spomalenie času, zaútočte a odoberte jej zo života, koľko sa dá. Takto ju dorazte. Po boji dostanete možnosť uložiť si hru. 25. The Plaza Bežte na opačnú plošinu a prejdite na nej dverami, ktorými utiekla Farah. Za nimi skočte na záves, ktorým sa zvezte dole. Pred koncom skočte vzad na rímsu za vami. Prejdite po nej doprava a skočte vzad do chodby za vami. V nej nájdete nejaký piesok. Na konci dobehnite k rímse oproti vám. Z nej vyskočte na rímsu nad vami a na nej prejdite doprava. Skočte vzad a pomocou reťaze sa prehupnite na trám, z ktorého skočte na plošinu pred vami. Z nej sa rozbehnite po pravej stene a skočte cez dva odrážače na rímsu v susednej chodbe. Prejdite po nej, spustite sa o rímsu nižšie a prejdite až do chodby. V nej sa rozbehnite po ľavej stene a pomocou reťaze sa presuňte ďalej a prebehnite až na plošinu pred vami. Tam pobite nepriateľov. Po boji, chrbtom k chodbe, z ktorej ste prišli, choďte do ľavého rohu pred vami. Tam máte aj možnosť pohľadu z diaľky. Všimnite si nad sebou bodec s vlajkou. Rozbehnite sa po stene oproti nemu, skočte vzad a pomocou reťaze sa prehupnite až na trám. Prejdite z neho na plošinu. Z plošiny sa rozbehnite po pravej stene, prehupnite sa pri behu, ďalej pomocou reťaze a na konci dvakrát skočte cez odrážače až na vrchol osamoteného stĺpu. Prerúčkujte za roh stĺpu a skočte vzad na plošinu za vami. Máte tu aj nejaký piesok. Vlezte dnu oknom a bežte až na kraj plošiny za ním. Tam sa rozbehnite po pravej stene, odrazte sa, skočte a pomocou reťaze sa prehupnite na rímsu oproti vám. Na nej prerúčkujte doprava, chrbtom k tyči, skočte vzad a reťazou sa prehupnite na visiacu reťaz. Spustite sa po nej dole a Speed Killom zabite vojaka pod vami. Vystriehnite si vhodný moment a rovnako zabite aj druhého. Potom tu vybehnite hore po stene cez tlačidlo, čím otvoríte neďaleké dvere. Prejdite nimi, než sa zatvoria. Tu vás čaká jeden vojak. Môžete sa na neho vrhnúť priamo, alebo sa schovať vo výklenku naľavo, pri zavretých dverách a keď sa objaví a otočí chrbtom, tak ho zabiť Speed Killom. Potom bežte ďalej chodbou, podkotúľajte sa popod zavreté dvere a tam už len pokračujte priamo, až do vody, kde sa zmeníte naspäť. Tiež tu máte fontánu. 26. The Upper City V rohu, oproti vstupu, si všimnite drevený podstavec. Vylezte naň, rozbehnite sa po ľavej stene a odrazom skočte na balkón. Tam otočte pákou. To uvoľní držiak podstavca, pomocou ktorého ste sa dostali na balkón. Skočte opäť dole a potiahnite podstavec po mrežiach, na ktorých je postavený. Najprv kúsok popri stene a potom až k bazéniku. Vylezte na podstavec a na trám, ktorý z neho trčí. Z trámu skočte na stenu oproti balkónu a odrazom skočte naspäť, na trám nad podstavcom. Vylezte naň, prejdite po ňom a skočte do štrbiny medzi dvoma stenami nad balkónom. Vylezte medzi nimi hore, otočte sa a skočte na plošinu pod vami. Sú tam dvaja vojaci, tak skočte medzi nich, keď budú chrbtami k vám a zabite ich Speed Killom. Otočte tu pákou. To vám otvorilo dvere. Skočte k nim a zachytíte sa na rímse nad nimi. Keď strážca za nimi pôjde smerom od vás, zoskočte do dverí, vlezte dnu a zabite ho Speed Killom. Za dverami vyjdite von, rozbehnite sa po pravej stene a cez tri odrážače preskáčte na balkón oproti vám. Prejdite dverami a na chvíľu si odpočiniete pri rozhovore s Farah. Rozbehnite sa po ľavej stene a odrazom skočte na trám. Z trámu skočte na visiacu reťaz, po ktorej sa spustite dole. Tam pobite pár nepriateľov a otvorte truhlicu, v ktorej máte 10 Piesočných kreditov. Potom vybehnite cez tlačidlo v stene, čím si otvoríte dvere, tak nimi prejdite, než sa zatvoria. Za nimi je vojak, ktorý práve kráča smerom od vás, tak ho rýchlo zabite Speed Killom. Za rohom sú ďalší dvaja vojaci. Počkajte si, kým sa postavia k sebe a potom ich jedného po druhom rýchlo zabite Speed Killom. (Zrejme podľa hry správnejšia možnosť je vyliezť na okno napravo od dverí, ktorými ste sem vošli. Skočte na rímsu za vami, po nej prejsť na plošinu v rohu, z nej sa rozbehnúť po ľavej stene, z odrážača skočiť na trám nad vojakmi, z neho na ďalší a tam ich zabiť dvojitým Speed Killom). Potom choďte na koniec oblasti, vylezte po rebríku a z jeho vrchu vyskáčte vyššie odrazmi od stien. Takto vyskáčte až na balkón. Na ňom choďte na jeho ľavú časť. Tam skočte na stenu oproti a odrazom od nej na trám nad vami. Z neho vylezte na plošinu nad ním. Tu sa rozbehnite po ľavej stene a dobehnite až na trám pred vami. Z neho skočte na plošinu v rohu. Po rímsach pri nej sa spustite na plošinu pod vami. Z tejto plošiny sa rozbehnite po pravej stene a skokmi cez dva odrážače sa dostaňte na rímsu steny naľavo. Počkajte si a Speed Killom zabite vojaka pod vami. Odtiaľto bežte po ľavej stene a z odrážača skočte na plošinu oproti. Z nej sa rozbehnite po ľavej stene a na konci skočte odrazom na trám. Tu si počkajte, kým sa obaja vojaci nedostanú k sebe a kým Strážca piesočnej brány nepôjde smerom od nich. Vtedy sa spustite, no zostaňte zavesený na tráme (zhora by ste tú možnosť nemali) a zabite ich oboch dvojitým Speed Killom. Potom rýchlo bežte za strážcom a rovnako sa zbavte aj jeho. Z piesočného portálu získate schopnosť Winds of Sand - výbušnú silu, ktorou môžete zrážať väčšie množstvo nepriateľov v okolí vás (stačí mať v ruke zbraň, blokovať sa /pravé myšítko/ a stláčať "R"). Prebehnite po tlačidle v stene, čím si otvoríte neďaleké dvere. Prejdite nimi, než sa zatvoria. Za dverami pokračujte chodbou. Preskočte drevenú prekážku a za ňou, oproti vám rozbite pár váz, ktoré blokujú košík. Ten vytiahnite na chodbu a odtlačte ho na jej koniec, k zatvoreným dverám. Vylezte naň a vybehnite na dvere. Za nimi dobehnite na koniec chodby. Tam vylezte na kváder, z neho vybehnite po stene a zabodnite dýku. Rozbehnite sa po stene doľava, skočte vzad a zabodnite sa dýkou. Vyskočte vyššie a prerúčkujte na plošinu nad vami, na ktorej vás čaká fontánka. 27. The City Gardens Vyjdite von a skočte na tyč pred vami. Z nej skočte vpred a zabodnite sa dýkou do steny. Rozbehnite sa po stene doprava a zabodnite sa dýkou opäť. Spustite sa na rímsu pod vami a prejdite po nej za roh. Tam vyskočte na rímsu nad vami a rúčkujte po nej doprava, až nad trám, na ktorý sa spustite. Z neho skočte na trám oproti a z neho vylezte na rímsu nad ním. Prejdite po nej doprava a skočte na neďaleký trám. Z neho vyskočte a zabodnite sa dýkou do steny. Prebehnite po stene doprava a zabodnite sa opäť. Odtiaľ prebehnite ďalej po stene doprava, až na plošinu. Vyplašíte pár vtákov. Počkajte si, kým sa vojak nad vami otočí, vyskočte hore a zabite ho Speed Killom. Prejdite k zábradliu oproti vám, zavezte sa naň a skočte vzad na tyč. Z nej skočte na plošinu pred vami. Na jej druhej strane sa zaveste za kraj a prerúčkujte na rímsu pri nej. Spustite sa na rímsu pod ňou a skočte vzad, na rímsu za vami. Na nej rúčkujte doprava, pokiaľ sa len dá. Na konci vylezte na rímsu a skočte na palmu za vami. Spustite sa po nej dole a preskočte na susedný strom. Tam popreskakujte po kmeňoch až na posledný a z neho na rímsu na stene oproti stromoradiu. Počkajte si, kým dvaja pochôdzkujúci vojaci nebudú pod vami a zabite ich dvojitým Speed Killom. Ak si to neviete presne vymerať, tak ich môžete zabiť aj po jednom a po prvom zabití sa vrátiť na kmeň stromu a na rímsu. Keď sú obaja mŕtvi, obíďte si kamennú sochu a zabite Speed Killom aj zvyšných dvoch vojakov. Po boji vybehnite po stene kamennej sochy a zabodnite do otvoru dýku, čím sa vám na neďalekých vežičkách vysunú trámy. Vylezte na strom pri vežičke a skočte na ten najvyšší pred vežičkou. Z neho skočte naspäť na vežu, cez ktorú ste sem predtým zliezali. Prerúčkujte po rímse veže až úplne doľava, kde sa spustite na trám pod vami. Z neho skočte na trám oproti. Vyskočte na rímsu nad vami a rúčkujte po nej doľava, až na koniec, okolo veže. Tam vylezte na rímsu, skočte vzad a zachyťte sa rímsy na stene za vami. Spustite sa dole a zachyťte sa zabodnutím dýky. Potom sa už spustite až na zem. Z plošiny, na ktorej ste, prejdite na trám. Z neho skočte na trám napravo a z neho na tretí pri stene, ktorý je vlastne rímsou. Prejdite po nej doprava, aby ste boli chrbtom k tyči a skokom vzad na ňu skočte. Vylezte na ňu, vyskočte na tyč nad vami, vylezte na ňu a skočte z nej na stenu oproti. Prejdite na trám, ktorý z nej trčí a z neho skočte na strom pred vami. Spustite sa na ňom o kus nižšie a skočte na neďaleký trám. Z neho skočte na stenu oproti a zabodnite sa dýkou. Prebehnite po stene doprava, opäť sa zabodnite dýkou, opäť prebehnite po stene doprava, až na trám. Zaveste sa naň a keď pôjde hliadkujúci vojak od vás, zabite Speed Killom strážcu piesočnej brány, ktorý postáva pod vami. Potom bežte na kraj plošiny a zachyťte sa ho, aby ste sa schovali. Prerúčkujte za druhého strážcu, opäť si počkajte, kým pôjde hliadkujúci preč, vylezte a zabite ho Speed Killom. Potom si už len vystriehnite posledného vojaka a dorazte ho. Potom získajte z piesočného portálu posledný Sand Tank. Vybehnite na stĺp oproti portálu a zabodnite doň dýku, čím si neďaleko vysuniete nové plošiny. Vylezte na strom a skočte z neho na trám, z ktorého ste sem predtým prišli. Prejdite po ňom na vrch steny a z nej skočte na plošinku, ktorú ste si vysunuli zabodnutím dýky. Z nej prebehnite po pravej stene na rímsu oproti. Prejdite po nej doľava, až nad trám, na ktorý sa spustite. Skočte z neho na trám oproti, vyskočte a prejdite po rímse nad vami doprava. Na jej konci skočte vzad na rímsu za vami. Spustite sa na rímsu pod ňou a zabite dvojitým Speed Killom vojakov pod vami. Rozbehnite sa odtiaľto po ľavej stene, zachyťte sa tyče a z nej skočte na rímsu pred vami. Po nej prejdite až na jej koniec, doprava, tam si počkajte, kým budú obaja vojaci pri sebe a zabite ich dvojitým Speed Killom. Potom skočte do priestoru pod vami. Tu sa na vás vyrúti mini boss, nejaký golem. Je vcelku jednoduchý. Stačí sa vyhýbať jeho útokom, takže sa mu motajte za chrbtom a sekajte mu do nôh. Po pár ranách padne na kolená. Vyskočte na neho a v pravej chvíli (spomalenie ako pri Speed Kille) zabodnite do neho meč. Teraz ho môžete ovládať, takže si užijete ďalšie závody. Najprv s ním prerazte bránu a utekajte nedlhým kanálom. Tak, ako keď ste riadili koč, tak aj tu sa o stenu môžete ošuchnúť, no priamym nárazom sa vyhýbajte. Po priamom náraze golem spadne, zavalí vás a to je koniec. Tak sa zabavte a dobehnite zdarne na koniec. Keď zosadnete, už len vylezte po rebríku napravo k fontáne. 28. The Canal Tu máte hneď na začiatku možnosť získať štvrtý Life Upgrade. Napravo od fontány sa kotúľom presuňte cez otvor v stene. Za ním sa spustite cez dve rímsy na plošinu pod vami. Z nej prejdite na koniec rímsy, odkiaľ skočte na rebrík za vami. Z jeho spodku preskočte na plošinu, kde vás už čaká fontána, z ktorej sa napite. Premiestnite sa do bonusovej oblasti. Prvé pasce prekonáte z ľavej strany dobre načasovaným kotúľom. Ďalej prebehnite po stene a chodbou a cestou sa vyhnite pár čepeliam. Až prekvapivo jednoduché. Na konci krátkej chodby vstúpte do svetla, v ktorom získate upgrade života. Objavíte sa naspäť pri fontáne. Vráťte sa hore, k fontáne na ukladanie pozície, rovnakou cestou, akou ste sem prišli. Teraz choďte od fontány na druhú stranu. Vylezte na kváder, vybehnite po stene a odrazmi od stien vyskáčte až na plošinu nad vami. Hore prebehnite po pravej stene až na rímsu oproti. Prejdite po nej pred rebrík, na ktorý skočte a spustite sa ním dole. Dole z neho skočte na ďalšiu rímsu oproti, prejdite po nej pred tyč a skočte na ňu. Z nej skočte do chodby pred vami, v ktorej máte fontánu. 29. The Promenade Dobehnite vonku k nepriateľovi a zabite ho Speed Killom. Ak si všimnete tyče nad vami, tak sa k nemu môžete dostať potajme aj zvrchu, no dá sa k nemu dobehnúť úplne bez problémov. Chyťte kôš a prisuňte ho k zábradliu pri vode, až k stene. Vylezte naň, rozbehnite sa po pravej stene a na konci odrazmi od stien vyskáčte až na plošinu nad vami. Vyčkajte si na chrbát nepriateľa, vylezte hore a zabite ho Speed Killom. Prebehnite cez tlačidlo v stene, čím neďaleko znížite drevenú stenu. Tak sa otočte a prebehnite po pravej stene a z odrážača skočte na rímsu v rohu. Prejdite po nej doprava a vyskočte na rímsu nad vami. Tam skočte vzad a odrazmi od stien vyskáčte na plošinu nad vami. Z nej sa rozbehnite po pravej stene a skokmi cez dva odrážače sa dostaňte až na balkón pred vami. Tak, ak vám už chýbal Temný Princ, tešte sa - je späť. Skočte na visiacu reťaz pred vami, spustite sa dole a zabite Speed Killom nepriateľa. Ako ste vyšli z dverí, tak naľavo je na stene otvor, do ktorého zabodnite dýku, čím zatvoríte neďaleké okná. Prebehnite teda po pravej stene a prehupnite sa na nej ďalej reťazou. Na konci dobehnite na záves, po ktorom sa spustíte. Z neho skočte vzad a v letku sa prehupnite reťazou na plošinu pred vami. Pobite tam nepriateľov. Po boji vybehnite po stene a zabodnite dýku do otvoru, čím zavriete ďalšie okná. Rozbehnite sa teda po pravej stene, prehupnite sa ďalej reťazou a na konci skočte cez tri odrážače na balkón za rohom. Tam zabite nepriateľa. Z tejto plošiny sa rozbehnite po pravej stene, skočte cez tri odrážače a napokon sa v letku prehupnite reťazou na plošinu s nepriateľmi, ktorých pobite. Odtiaľto sa rozbehnite po pravej stene na plošinu oproti, na ktorej zabodnite dýku do steny, čím teraz pre zmenu otvoríte okná. Choďte na kraj plošiny a vyskočte na trám nad vami. Z neho skočte na striešku pred vami a z nej na plošinu pred vami, z ktorej ste pred chvíľou prišli. Na nej vybehnite naľavo po stene a skokom vzad sa dostaňte na otvorenú striešku. Z nej sa rozbehnite po ľavej stene, skočte vzad a dvakrát sa prehupnite reťazou na plošinu pred vami. Tu sa zachyťte okraja a prerúčkujte doľava po rímse. Na jej konci si pritiahnite reťazou kamenný blok s tvárou démona. Skočte naň a rozbehnite sa po stene doprava na rebrík, po ktorom sa spustite dole. Tam si opäť pritiahnite reťazou kamenný blok, skočte naň a z neho sa rozbehnite po pravej stene a odrazom skočte na plošinu s vodou, kde sa opäť zmeníte na normálneho Princa. Pomocou rímsy vylezte na plošinu nad vami. Na nej sa zachyťte zábradlia z druhej strany a skočte vzad na tyč pred vami. Cez ďalšiu tyč preskočte až na trám na konci a z neho skočte na visiacu reťaz, po ktorej sa spustite dole. Počkajte si, kým pôjde strážca brány od vás a zabite Speed Killom nepriateľa pod vami. Potom rýchlo vybehnite na drevenú konštrukciu pri vás. Použite pohľad z diaľky (Q) a uvidíte, že na neďalekej plošine je ďalší strážca. Vyčkajte si, kým príde na okraj a otočí sa. Vtedy sa rozbehnite po ľavej stene, z odrážača skočte na druhý odrážač a na ňom aktivujte Speed Kill, aby ste sa rovno vrhli na strážcu. Chce to presné načasovanie. Po jeho zabití si tu môžete vziať truhlicu, v ktorej je 10 Piesočných kreditov. Vylezte na kamenný kváder naľavo od truhlice a z neho prebehnite po ľavej stene nad truhlicou. Zachytíte sa na drevenej stene pri truhlici. Vylezte na ňu a spustite sa na trám pod vami. Z trámu skočte na visiacu reťaz. Na nej si počkajte, kým sa nebude strážca pozerať smerom od vás a zabite Speed Killom nepriateľa pod vami. Len čo ho zabijete, choďte sa schovať za malú stenu uprostred nádvoria. Keď sa strážca opäť otočí, tak choďte za neho (trochu si najprv cúvnite od steny, nevyjdite hneď spoza nej, inak vás zbadá) a zabite ho Speed Killom. Potom si dobehnite k piesočnému portálu po 200 Piesočných kreditov. Prejdite bránou z nádvoria a za ňou prelezte pár kamenných kvádrov. Pokračujte chodbou až k pohyblivým kvádrom. Aj keď to tak nevyzerá, dostať sa cez ne je celkom jednoduché. Proste, keď sa zasunie prvý, vyrazte a snažte sa držať stále v strede. Samozrejme trochu obchádzajte tie, čo sa vysúvajú a zasúvajú, ale pri správnom načasovaní to normálne prejdite. Ďalej už len bežte chodbou až k fontáne. 30. The Royal Workshop Vybehnite po stene a zabodnite do otvoru dýku, čím sa posuniete ďalej, vrátane krátkej animačky. Bežte k soche. Vyšplhajte sa na jej žezlo, ktoré v podstate tvorí stĺp. Z neho skočte na plošinu naľavo. Na nej vybehnite po stene a odrazom skočte na tyč nad vami. Prerúčkujte po nej na plošinu vedľa nej. Vylezte na plošiny a zachyťte sa tam rímsy na ľavej stene. Rúčkujte po nej dookola stĺpa, teda dvakrát za roh a tam skočte odrazom na rímsu za vami. Na nej rúčkujte doľava a vylezte na plošinu. Tu máte páku, ktorou otáčate sochu doľava a doprava. Keď vyleziete hore rebríkom a prejdete na druhú stranu, tam na plošine pod vami máte druhú páku, ktorou pohybujete sochou vpred a vzad. Pre pohyb vždy najprv otočte pákou, aby sa socha hýbala požadovaným smerom a potom pri nej vybehnite po stene a zabodnite dýku do otvoru, čím spustíte pohyb sochy. Aby ste sa odtiaľto dostali, musíte ju presunúť cez celú halu až k dverám. Z oboch plošín si môžete prepnúť pohľad z diaľky (Q), aby ste videli na sochu. Najprv sochou raz pohnite vpred. Potom ju dvakrát otočte, aby bola chrbtom k bráne. Znova ňou pohnite vpred, teraz však dvakrát. Raz ju otočte, aby bola žezlom k bráne. Pohnite ňou raz dozadu. Teraz ju otočte, aby bola zase raz predkom k bráne a pohnite ňou raz dopredu. Teraz ňou opäť otočte, aby bola rukou s podnosom smerom k bráne. Raz ňou pohnite vpred. Na záver znovu otočte sochu čelom k bráne a pohnite ňou raz vpred. Nasleduje krátka animačka, po ktorej si môžete uložiť pozíciu. 31. The King´s Road Ďalšia jazda v konskom záprahu. Predtým to bola len taká pohodová jazda, teraz už ide do tuhého. Nacvičte si cestu a buďte opatrný, viac sa tu poradiť nedá. Zatáčky sú časté a ostré, neraz preskakujte chýbajúce časti cesty, v ceste vám stoja prekážky a na voz vám skáču otravní vojaci. Snažte sa, až dôjdete na koniec, kde Princ zoskočí z voza. Čaká vás súboj s bossom, respektíve s dvoma rytiermi. Sústreďte sa na toho s mečom a útočte na neho. Druhý vás samozrejme tiež bude napádať. Buďte hlavne rýchly a vždy sa premiestňujte. Keď ten so sekerou na vás skočí, uhnite sa a jemu sa na chvíľu zabodne sekera do zeme. Vtedy je nechránený, tak ho napadnite a sekajte. Ten s mečom mu bude chcieť samozrejme pomôcť, tak sa snažte, aby sekerákovo telo bolo medzi vami. Keď mu takto odoberiete dosť zo života, objaví sa vám možnosť Speed Killu, tak ju využite a dvoma dobre mierenými ranami im obom odoberiete zo života. Zopakujte rovnakú techniku, čiže útočte na toho s mečom a keď sa sekerákovi zabodne sekera, útočte na neho, kým nebudete mať druhýkrát možnosť Speed Killu. Opäť ju využite a tentokrát ich dorazíte. Objaví sa Farah a budete odmenený peknou animačkou. Po nej sa z vás stáva Temný Princ. Pobite nepriateľov, ktorí sa pri vás objavili. Keď všetkých pobijete, otvoria sa vám dvere, tak nimi prejdite. Za nimi si všimnite stenu pred vami. Dá sa po nej vybehnúť len po jej ľavej časti, tak tam rozbite koše, ktorá vám ju blokujú, vybehnite po nej hore a zachyťte sa zábradlia. Prerúčkujte doprava a vlezte dovnútra. Tam vstúpte do vody, kde sa opäť zmeníte naspäť na Princa. Vybehnite po stene na terasu pred vami a tam vás čaká aj fontána. 32. The Palace Entrance Vyjdite von a po animačke si môžete vziať z truhlice 10 Piesočných kreditov. Potom sa rozbehnite po pravej stene a skokom od odrážača sa dostaňte na rímsu na stene naľavo. Z nej skočte do štrbiny medzi dvoma stenami pri vás a vylezte v nej hore. Otočte sa a skočte na plošinu pred vami. Otočte na nej pákou, čím si otvoríte dvere. Prejdite nimi a za nimi naľavo skočte na stenu pred vami, kde sa spustíte po závese. Než z neho spadnete, skočte vzad a zachytíte sa na rímse. Prerúčkujte po nej doľava, až na plošinu v rohu. V nej vybehnite po pravej stene a skočte na rímsu na ľavej. Ďalej vyskáčte hore odrazmi od stien, až na plošinu nad vami, kde zabite dvoch vojakov. Odtiaľto sa rozbehnite po pravej stene a odrazom skočte na tyč naľavo. Z nej skočte na tyč povyše vás a z nej na stenu oproti, kde sa zabodnite dýkou. Prebehnite po stene doprava, až na plošinu. Z nej sa zachyťte zábradlia, skočte vzad a zabodnite sa dýkou do steny. Prebehnite po stene doprava na vysúvajúcu sa plošinu a než sa zasunie, vybehnite hore po stene, odrazmi od stien vyskáčte vyššie a zabodnite sa dýkou. Prebehnite po stene doprava a skočte vzad na tyč. Vylezte na ňu a vyskočte na tyč nad vami. Z nej skočte na tyč pred vami a z nej na balkón k páke. Tu si môžete skočiť po piaty Life Upgrade. Zachyťte sa zábradlia, skočte vzad a zabodnite sa dýkou do otvoru v stene. Vyskočte a zabodnite sa znovu a ešte raz. Všimnite si na stene nad vami tlačidlo. Použite spomalenie času, skočte vzad a odrazmi od stien vyskočte vyššie, aby ste skočili aj na tlačidlo, ktorého stlačenie vám otvorí dvere na balkóne pod vami. Po jeho stlačení sa pustite dole a zabodnite sa dýkou do jedného z otvorov v stene pod vami. Skočte naspäť na balkón a prebehnite dverami, než sa zatvoria. Za nimi prebehnite až k fontáne, z ktorej sa napite a budete premiestnený do bonusovej oblasti. Počkajte si, kým pôjde čepeľ od vás a preskočte na plošinu pred vami. Keď sa pasca zaklapne, skočte vpred, vyhnite sa čepeli a vylezte po rímsach nahor. Buďte rýchly, opäť sa zasúvajú. Z najvrchnejšej skočte na rímsu oproti, ešte o jednu vyššie a do chodby za vami. Posledná časť s pascami vyzerá zložito, ale je jednoduchá. Keď sa zaklapne pasca naľavo, zaklapne sa aj tá vzadu. Takže prebehnite po ľavej stene a vstúpte do svetla, kde budete odmenený upgradom života. Vráťte sa chodbou k dverám, prejdite po tlačidle v podlahe a vyjdite otvorenými dverami naspäť na balkón. Otočte na balkóne pákou, čím sa vám otvoria dvere, tak nimi prejdite. Za nimi vybehnite po pravej stene a zabodnite sa do nej dýkou. Vyskočte vyššie a vylezte na balkón. Tak ako predtým poniže, zachyťte sa zábradlia, skočte na stenu pred vami a zabodnite sa do nej dýkou. Rozbehnite sa po stene doprava, keď sa vysunie plošina, dobehnite na plošinu a z nej skočte na rímsu na stene oproti. Po rímse prejdite doprava, skočte vzad a odrazmi od stien vyskáčte až hore. Tam sa zachytíte zábradlia. Prerúčkujte trochu doprava, aby vás vojaci nevideli, vylezte hore a oboch ich zabite Speed Killom. Rozbehnite sa odtiaľto po pravej stene a odrazom skočte na tyč nad výťahovou šachtou. Z nej skočte na tyč povyše. Z nej skočte na stenu pred vami a odrazmi od stien skáčte vyššie, až k otvoru v stene, do ktorého sa zapichnite dýkou. Prebehnite po stene doprava a dopadnete na rímsu. Prejdite po nej doprava, za roh a skočte vzad na balkón za vami. Vylezte naň a pobite nepriateľov. Na jeho pravej časti sa zachyťte zábradlia a skočte vzad do výťahu s Farah. Keď sa vyveziete, pobite pár nepriateľov a otočte pákou pri výťahu. To zasunie časť steny. Než sa opäť vysunie, vybehnite tam po stene a odrazmi od stien vyskáčte až na plošinu nad vami. Pri vás je ďalší vysúvajúci sa kváder. Vybehnite po ňom a zabodnite sa dýkou do otvoru. Keď bude vysunutý, tak prebehnite po stene doľava a zabodnite dýku opäť. Vyskočte vyššie, opäť zabodnite dýku a zas vyskočte vyššie a vylezte na plošinu nad vami. Odtiaľ sa rozbehnite po ľavej stene a dobehnite na vysúvajúci sa kváder, kde sa zabodnite dýkou. Keď bude kváder vysunutý, prebehnite po stene ďalej doprava na plošinu v rohu. Odtiaľto sa rozbehnite po ľavej stene, dobehnite na záves, po ktorom sa spustíte dole a dole skočte vzad na trám za vami. Prejdite po ňom na rímsu, po nej za roh a tam na trám, z ktorého skočte do štrbiny medzi dvoma stenami pred vami. Vylezte v nej hore a skočte späť, nad trám a tam sa zabodnite dýkou do otvoru v stene. Prebehnite po stene doľava, skočte vzad a zabodnite sa dýkou. Odtiaľ prebehnite po stene doprava až na rímsu, ktorej sa zachytíte. Prerúčkujte po nej doprava a spustite sa na plošinu pod vami. Tu sa rozbehnite po pravej stene a skočte odrazom na stenu oproti, kde sa zabodnite dýkou. Prebehnite doprava po stene a opäť sa zabodnite dýkou. Skočte vzad na tyč za vami. Vylezte na ňu a skočte na stenu pred vami, kde sa zabodnite dýkou. Tam si už len počkajte, kým sa vysunie stena naľavo od vás a prebehnite po stene až na plošinu s fontánkou. 33. The Hanging Gardens Vyjdite z dverí a zachyťte sa na okraji. Spustite sa na rímsu pod vami a prejdite po nej doprava na jej koniec. Tam sa zachyťte rímsy nad vami a prerúčkujte doprava a vylezte na plošinu. Prejdite ňou po krátku animačku. Potom sa rozbehnite po ľavej stene a skočte na tyč napravo. Spustite sa do štrbiny medzi dvoma stenami pod vami. V nej sa spustite dole a počkajte si, kým sa druhý strážca otočí od vás a ten pri vás bude vo vhodnej pozícii na Speed Kill a zabite ho. Rovnako potom zabite aj druhého. Potom sa z tejto plošiny rozbehnite po pravej stene a zabodnite sa dýkou do otvoru v stene. Za vami sa začne vysúvať plošina. Rozbehnite sa teda po stene doľava a skočte na ňu. Z nej rýchlo skočte na tyč za ňou. Vyskáčte po tyčiach nad vami až na trám úplne hore. Prejdite po ňom, skočte vpred na tyč pred vami a z nej na malú plošinu pred vami. Tam vám Farah otvorí cestu ďalej. Rozbehnite sa potom po ľavej stene na rímsu oproti. Spustite sa z nej na ďalšiu pod vami a z nej sa spustite do štrbiny medzi stenami pod vami. Spustite sa ňou dole a počkajte si, kým pod vami nebude strážca a zabite ho Speed Killom. Než sa zvyšní dvaja otočia, skočte von a zachyťte sa zábradlia zvonku. Počkajte si, a keď sa opäť otočia, vylezte a oboch ich zložte Speed Killom. Z piesočného portálu získate schopnosť Sand Storm - ktorá vám umožní zložiť nepriateľov vo vašom okolí, no stojí vás štyri zásobníky piesku. Oproti piesočnému portálu preskočte zábradlie, zachyťte sa ho, skočte vzad na stenu za vami a zabodnite sa dýkou do otvoru. Vyskočte vyššie a zabodnite sa znova. Prebehnite po stene doľava, keď sa nad vami vysunie stena a odrazmi od stien vyskáčte až hore. Cestou nahor si môžete na ľavej stene počkať na dvoch rímsach. Na tretej, úplne hore rúčkujte doľava až k štrbine medzi dvoma stenami a spustite sa dole. Počíhajte si a dvoch vojakov pod vami zabite jedného po druhom Speed Killom. Potom choďte k zábradliu a prebehnite po pravej stene na rímsu oproti. Prejdite po rímse doľava a skočte vzad na tyč. Z tyče skočte na rímsu nad vami. Tu prerúčkujte doprava, až na koniec rímsy a skočte na balkón za vami. Vstúpte dovnútra, kde vás čaká fontána. 34. The Structure´s Mind Prejdite na neďaleký trám a skočte do štrbiny medzi dvoma stenami pred sebou. Spustite sa ňou až dole. Bránia vám v tom dve čepele. Pri každej sa k nej spustite najnižšie ako sa len dá a keď zájde do steny, spustite sa nižšie. Pri pasciach pred vami sa nemôžete zdržovať, takže si to správne načasujte a prebehnite ich naraz. Pár kotúľov pomôže. Cez ďalšiu sadu pascí sa jednoducho prekotúľajte po pravej strane, vždy keď sa čepeľ zasunie. Vybehnite do veľkej haly. Po vstupe sa otočte doľava a uvidíte tri páky. Pre orientáciu ich označím z tohto pohľadu ako ľavú (tú pri vstupe), strednú a pravú. V rohu medzi pravou a strednou máte truhlicu, v ktorej je 10 Piesočných kreditov. Choďte k strednej a raz ňou otočte, čím zvýšite plošinu. Vráťte sa dole na podlahu a choďte k pravej páke, ktorou otočte. Po vysunutí plošiny sa vráťte dole a teraz choďte k ľavej páke, ktorou otočte a zdvihnete tak plošinu s ňou. Vráťte sa naspäť na podlahu. Teraz choďte opäť k pravej páke. Čelom k nej máte naľavo stĺp s rímsami. Vybehnite naň, zachyťte sa rímsy a vyskáčte až na tretiu rímsu nahor. Z nej skočte vzad na plošinu za vami a z nej na plošinu s pákou. Otočte pákou a plošina sa zdvihne ešte vyššie. Odtiaľto sa rozbehnite po pravej stene a zachyťte sa na rímse na stĺpe, po ktorom ste liezli pred chvíľkou. Spustite sa o rímsu nižšie a prejdite po nej doľava, za roh. Tam skočte vzad na plošinu za vami a z nej skočte k prostrednej páke. Otočte pákou a aj táto plošina sa zdvihne s vami vyššie. Z tejto hornej úrovne prebehnite po pravej stene a zachyťte sa rímsy na stĺpe v rohu. Spustite sa o rímsu nižšie a prejdite ňou doľava za roh. Tam skočte vzad na plošinu za vami a z nej skočte k ľavej páke. Otočte ňou a tým máte všetky tri plošiny s pákami na hornej, druhej úrovni a v miniscénke uvidíte, ako sa zdvihne plošina neďaleko vás. Rozbehnite sa po ľavej stene na rímsu stĺpu v rohu, z ktorého ste pred chvíľkou prišli. Spustite sa po rímsach až dole na podlahu. Prejdite cez bránu a po plošine, ktorú ste vyzdvihli kráčajte smerom k Farah, než vás preruší animačka, po ktorej dostanete možnosť uložiť si pozíciu. 35. The Well of Ancestors Po animačke sa z vás opäť raz stal Temný Princ. Vyjdite dverami naľavo na balkón. Po pravej stene a za použitia reťaze sa presuňte na plošinu a odtiaľ rovnako behom po stene a prehupnutím sa reťazou na trám trčiaci zo steny. Prejdite po tráme na jeho koniec a skočte naľavo smerom k visiacej reťaze. Pomocou vašej reťaze sa zachyťte na tyči nad vami a prehupnite sa na visiacu reťaz, po ktorej sa spustíte dole. Dole zoskočte na trám pod vami a kráčajte po ňom smerom k stene, než sa jeho zadná časť pod vami zlomí. Z trámu trčí malý výhonok doprava, tak naň prejdite a skočte na plošinu oproti nemu. Z nej sa rozbehnite po ľavej stene, prehupnite sa ďalej reťazou a dobehnite na malú plošinu. Na nej za dverami rozbite vázy, v ktorých nájdete potrebný piesok. Z plošiny, kde ste, skočte doľava na trám, z neho na trám pod vami a z neho na plošinu pod ním. Otočte sa, rozbehnite sa po pravej stene a dvakrát sa prehupnite pomocou reťaze na plošinu obďaleč. Z nej bežte ďalej po pravej stene na ďalšiu plošinu a z nej tiež ďalej po pravej stene na rímsu. Z nej sa spustite na plošinu pod vami. Tu sú za dverami nepriatelia, z ktorých získate potrebný piesok. Vráťte sa na plošinu a prebehnite po pravej stene na ďalšiu plošinu v rohu. Prejdite na jej koniec a tam sa spustite do štrbiny medzi dvoma stenami. Spustite sa dole a skočte na podlahu pod vami. Pobite pár nepriateľov a choďte na kraj plošiny. Skočte vpred a dvakrát sa prehupnite reťazou cez celý priestor na plošinu na druhej strane. Odtiaľto sa rozbehnite po pravej stene, dvakrát sa cestou prehupnite reťazou a dobehnite až na trám. Spustite sa na trám pod vami a z neho na plošinu pod ním. Odtiaľto sa rozbehnite po ľavej stene a štyrikrát sa prehupnite cestou pomocou reťaze, obehnite si tak obvod až na plošinu na konci. Tu máte vo vázach piesok. Prejdite do zadnej časti plošiny, skočte vpred a prehupnite sa reťazou na plošinu za trhlinou. Tam zbehnite dole schodmi a pobite nepriateľov. Po boji choďte na okraj plošiny a vyjdite na rímsu pri stene. Prejdite po rímse na jej koniec poniže a spustite sa z neho na plošinu pod vami. Prebehnite po pravej stene na plošinu oproti. Zbehnite dole schodmi, prebehnite po pravej stene na malú plošinku a z nej ďalej po pravej stene na veľkú plošinu dole, kde pobite pár nepriateľov. Po boji z centra plošiny vyjdite na trám a skočte z neho do štrbiny medzi dvoma stenami, v ktorej sa spustite dole. Na tejto spodnej plošinu vstúpte do chodby dovnútra, kde máte vo vázach nejaký piesok. Pokračujte chodbou k pasciam. Keď budú rotujúce čepele v najnižšej časti steny, prebehnite po nej na rímsu oproti. Než sa pod vami prepadne, spustite sa a prerúčkujte úplne doprava. Spustite sa na rímsu pod vami, vylezte na ňu a prejdite po nej na jej ľavý koniec. Tam skočte vzad na rímsu za vami. Na nej prerúčkujte na jej koniec doprava. Počkajte si, kým bude čepeľ pod vami napravo a spustite sa dole, kde sa zachytíte na rímse pod čepeľou. Už len prerúčkujte až k chodbe, do ktorej vylezte. V chodbe prekonajte kotúľom dvojicu čepelí a pokračujte ďalej, kde máte piesok vo vázach. Preskočte ďalej trhlinu a prehupnite sa na plošinu oproti pomocou reťaze. Než sa pod vami prepadne, vybehnite napravo na stenu a zachyťte sa rímsy. Prerúčkujte po nej doprava, smerom, odkiaľ ste prišli. Tam skočte vzad na rímsu za vami. Spustite sa po ďalších rímsach až dole a z poslednej prejdite na plošinu napravo. Prekotúľajte sa cez pár čepelí k vázam s pieskom. Ďalej si počkajte, kým sa zaklapnú pasce pred vami a kým vystrelia šípky a potom sa rozbehnite po ľavej stene a z odrážača skočte na rímsu napravo. Z nej vylezte na rímsu nad vami a z nej skočte vzad na rímsu za vami. Prerúčkujte po nej doprava za roh. Načasujte si to s čepeľou pod vami a skočte dole. Prekotúľajte sa vpred. Na kraji, pri priepasti vybehnite na ľavú stenu a zachyťte sa rímsy nad čepeľou. Prerúčkujte doprava a tam si pritiahnite reťazou kamenný blok s tvárou démona za vami. Skočte naň a z neho doľava, na rímsu. Po nej prerúčkujte doprava, až nad plošinu s čepeľami, kam sa spustite. Prekotúľajte sa cez čepele, prejdite cez tlačidlo v podlahe a prejdite otvorenými dverami, za ktorými uvidíte zaujímavú animačku. Získate v nej meč svojho otca a zmeníte sa opäť na Princa. Odteraz máte tento meč so sebou navždy, takže tým končí zbieranie zbraní od nepriateľov. Pobite nepriateľov a choďte k stene oproti dverám, ktorými ste prišli. Rozbite ju mečom (podržte klávesu E, nech ju rozbije mocným úderom). Za nimi máte fontánku. Keďže aj tento save sa volá The Well of Ancestors, pokračujem v tejto časti. Choďte popri ľavej stene až k priepasti a skočte na plošinu pred vami. Zabite tu neviditeľného nepriateľa, prejdite na pravú stranu plošiny, na jej koniec a skočte na plošinu pred vami. Na plošine naľavo máte truhlicu s 10 Piesočnými kreditmi. Inak pokračujte doprava až k stene. Otočte sa smerom odkiaľ ste prišli a choďte popri tejto ľavej stene vpred. Na konci plošiny bežte po ľavej stene na plošinu pred vami. Z nej skočte na ďalšiu pred vami. Na nej choďte doprava a na jej konci choďte medzi dve steny. Vyskáčte tam odrazmi od stien až nahor, na plošinu nad vami. Tu skočte na plošinu naľavo a z nej prebehnite po ľavej stene na plošinu pred vami. Z nej skočte na malú plošinu napravo a z nej na ďalšiu oproti, v smere, ako ste prišli. Tu na plošine pri stene skočte na ďalšiu plošinu naľavo. Otočte sa doľava a skočte cez dve plošiny vpred. Na druhej sa otočte doprava a skočte na plošinu pred vami. Ste na plošine v rohu. Z nej sa rozbehnite po ľavej stene a dobehnite na plošinu oproti a z nej skočte konečne na poslednú plošinu, kde je fontánka. 36. The Labyrinth Stúpte na tlačidlo v podlahe, čo vám otvorí dvere. Prejdite nimi. Bežte na koniec chodby a vybehnite po stene napravo. Zachyťte sa rímsy a prerúčkujte ňou doľava. Tam sa spustite na rímsu pod vami. Prejdite po nej doľava a na konci skočte na rímsu za vami. Prejdite po nej doprava, spustite sa o rímsu nižšie a ešte o jednu nižšie a z nej trochu napravo na poslednú dole. Po nej prejdite za roh, vyskočte na rímsu nad vami a z nej vylezte do chodby nad vami. Prejdite po tlačidle pred dverami, čím ich otvoríte a potom prejdite dverami. Choďte na kraj trhliny a skočte na tyč pred vami. Z nej skočte na ďalšiu tyč pred vami. Na nej prerúčkujte doľava a skočte na menšiu tyč pred vami. Z nej sa spustite na druhú menšiu tyč pod vami a z nej na veľkú tyč úplne dole. Na nej prerúčkujte doprava a skočte na malú tyč pred vami. Z nej skočte rovno na plošinu pred vami. Vylezte vyššie, vybehnite po stene a vylezte na rímsu. Vylezte hore na najhornejšiu rímsu a z nej skočte vzad na tyč za vami. Prerúčkujte po tyči doprava, skočte na stenu pred vami a zabodnite sa dýkou do otvoru v stene (do toho vrchnejšieho). Odtiaľ sa rozbehnite po stene doľava a opäť sa zabodnite dýkou do otvoru a skočte na tyč za sebou (prípadne priamo pri behu po stene skočte rovno na tyč). Z nej skočte na stenu oproti a zabodnite sa dýkou do otvoru povyše. Z neho bežte po stene doľava, zabodnite sa dýkou a skočte na tyč za vami (prípadne priamo pri behu po stene skočte rovno na tyč). Z nej už len skočte na plošinu nad vami a vylezte tam. Rozbite mečom zosypanú stenu pred vami a za ňou skočte na plošinu pred vami, na ktorej je fontánka. 37. The Underground Cave Za stĺpom na plošine pri vás je truhlica, v ktorej je 10 Piesočných kreditov. Z plošiny, kde ste, skočte doprava na plošinu pri stene. Tam rozbite mečom zosypanú stenu. Za ňou vstúpte do chodby. Skočte na plošinu pred vami a než sa k vám dostane valec s čepeľami, skočte ďalej vpred. Vybehnite po pravej stene na rímsu a z nej skočte na rímsu nad vami. Prerúčkujte doprava a vlezte do chodby. Na jej konci rozbite mečom zosypanú stenu, prejdite na balkón a pobite nepriateľov. Prebehnite po ľavej stene až do štrbiny medzi dvoma stenami. Vylezte ňou hore a tam na plošinu nad vami. Z nej skočte na stenu oproti, kde sa zabodnite dýkou. Spustite sa na tyč pod vami a z nej skočte na rímsu pred vami. Z nej vylezte na rímsu nad vami a tam vyskáčte odrazmi od stien na plošinu nad vami. Tam vybehnite po stene a zabodnite sa dýkou do otvoru, čím pustíte dva kvádre, ktoré sa budú vysúvať zo steny oproti vám. Použite spomalenie času, prebehnite po pravej stene, odrazom vzad skočte na prvý kváder, z neho rýchlo na druhý a z neho na plošinu za nimi. Tu vybehnite po stene a zabodnite dýku do otvoru, čím otočíte niektoré časti neďalekého stĺpa. Prejdite na trám a skočte na rímsu na stĺpe. Prejdite po nej doľava, za roh, spustite sa na rímsu pod vami a na ďalšiu pod ňou. Na nej pokračujte doľava za roh a tam skočte vzad na plošinu za vami. Na nej rozbite mečom zosypanú stenu. Vybehnite za dverami po stene pred vami a zabodnite sa dýkou. Vyskočte a zabodnite sa do otvoru nad vami. Prebehnite po stene doľava a zabodnite sa dýkou. Skočte vzad a zabodnite sa dýkou do otvoru v stene za vami. Tam prebehnite doprava a opäť sa zabodnite dýkou. Môžete sa spustiť a zabodnúť poniže a skočiť na stenu vzad, alebo rovno skočiť vzad. Tam sa tiež zabodnite dýkou do otvoru. Tam sa už len rozbehnite po stene doľava a dobehnite až na plošinu pod vami, kde pobite pár nepriateľov. Po boji rozbite mečom zosypanú stenu. Za dverami sa otočte doprava, vybehnite po stene pred vami a odrazmi od stien vyskáčte na plošinu nad vami. Vyskočte vyššie. Rozbehnite sa po ľavej stene a dobehnite až na tyč. Z nej skočte na druhú tyč. Tu sa nasmerujte na štrbinu medzi dvoma stenami pred vami a skočte do nej. Spustite sa dole. Tu na plošine skočte na stenu napravo a zabodnite sa do nej dýkou. Vyskočte na rímsu nad vami a prejdite po nej doľava. Tam vyskočte a zabodnite sa dýkou. Vyskočte vyššie a znovu sa zabodnite. Vyskočte vyššie a zachyťte sa rímsy, po ktorej prerúčkujte doprava a vylezte na plošinu. Prejdite na trám a skočte z neho na stĺp pred vami. Z neho skočte na stĺp naľavo a z neho na plošinu s nepriateľmi za ním. Prejdite na koniec chodby a rozbite tam zosypanú stenu mečom. Rozbehnite sa po pravej stene a zabodnite sa mečom do otvoru. Prebehnite po stene ďalej doľava ešte kúsok a skočte vzad a zachyťte sa rímsy za vami. Prerúčkuje doprava za roh, vylezte na rímsu, vylezte na rímsu nad vami a na ďalšiu nad ňou. Skočte vzad na trám za vami. Z trámu skočte do štrbiny medzi dvoma stenami pred vami. Vylezte štrbinou nahor a na plošinu nad vami. Tam medzi dvoma stenami pred vami odrazmi od stien vyskáčte na plošinu nad vami. V chodbe pred vami sa podkotúľajte popod pár valcov s čepeľami. Ďalšie pasce zvládnete jednoducho. Keď sa vysunie kváder za čepeľami, prebehnite naň po pravej stene a preskočte ďalej zvyšné čepele. Prejdite na koniec chodby. Tam vybehnite po stene a zabodnite sa dýkou do otvoru. Vyskočte a zabodnite sa vyššie. Tam prebehnite po stene napravo, až na plošinu, na ktorej máte konečne fontánu. 38. The Royal Kitchen Vybehnite po stene, zabodnite sa dýkou do otvoru a otvoríte si tajný prechod. Vstúpte a pobite nepriateľov. Vybehnite napravo od dverí hore schodmi. Choďte popred zatvorené dvere k stene oproti, vybehnite po nej a zabodnite sa do otvoru nad vami. Vyskočte a zabodnite sa do ďalšieho nad vami. Rozbehnite sa po stene doľava a skočte vzad na trám za vami. Prejdite na koniec trámu, oproti balkónu pred vami. Tam skočte doprava a zabodnite sa dýkou do otvoru v stene. Z neho sa rozbehnite po stene doľava a zachyťte sa tyče. Po nej prerúčkujte trochu doľava a skočte na balkón pred vami. Na ňom sa otočte doľava a prejdite na jeho koniec. Tam vyjdite na trám a z neho skočte doprava na stenu, kde sa zabodnite dýkou. Odtiaľ prebehnite po stene doľava a skočte odrazom vzad na trám za vami. Prejdite po ňom na koniec a skočte na stenu oproti, kde sa zabodnite do otvoru v stene. Teraz ste si vlastne obišli celú miestnosť dookola, len aby ste sa dostali sem. Prebehnite po stene doľava, aby ste cestou prebehli po tlačidle v stene, čím si otvoríte dvere pod vami. Prejdite nimi a vybehnite hore schodmi k fontánke. 39. The Secret Passage Vybehnite hore a na konci skočte na tyč pred vami. Z nej skočte na menšiu tyč pred vami a z nej na rímsu na stene oproti vám. Tam vylezte po rímsach až nahor. Jedna sa síce zasúva a vysúva, no to nie je problém. Za zábradlím vybehnite po stene naľavo a vylezte na plošinu nad vami. Prejdite chodbou až k fontánke. 40. The Lower Tower Vyjdite von a zahnite doľava. Tam vylezte na malú drevenú plošinu. Prebehnite po ľavej stene až na tyč. Z nej skočte na plošinu pred vami. Z nej vybehnite po stene nahor a zachyťte sa rímsy. Povyskakujte po rímsach až na plošinu nad vami. Prebehnite po pravej stene až na tyč pred vami. Na nej prerúčkujte doľava, až budete oproti štrbine medzi dvoma stenami. Skočte do nej a spustite sa na plošinu pod vami. Prejdite z nej na trám a z neho skočte na tyč napravo. Z tyče skočte na plošinu pred vami. Môžete si počkať pri stene a zabiť strážcu Speed Killom, no teraz je to už zbytočné, keď máte otcov meč. Otočte pákou, čím ste posunuli výťah vyššie. Choďte pred drevenú stenu výťahu, vybehnite po nej nahor a vylezte na rímsu nad vami. Z nej skočte na trám za vami a z neho na ďalší oproti tomuto. Prejdite po ňom na plošinu a na nej vyjdite na trám naľavo. Z neho skočte na trám naľavo, povyše vás. Z neho skočte na ďalší trám povyše vás. Z neho prejdite na plošinu s pákou, ktorou otočte, čím opäť posuniete výťah vyššie. Skočte na trám, na ktorom sedia vtáky, oproti páke. Vylezte naň a skočte na trám povyše vás. Prejdite po ňom rovno a odbočte doľava na výhonok z neho trčiaci. Z neho skočte na trám konštrukcie pri výťahu. Z neho sa spustite na plošinu pod vami. Sem ste posunuli aj výťah, až zdola. Vytiahnite z výťahu kamenný kváder a dotlačte ho k stene. Vylezte naň, vybehnite po stene a zabodnite dýku do otvoru nad vami. Prebehnite po stene doprava a opäť zabodnite dýku do otvoru. Prebehnite ďalej po stene doprava a na konci skočte vzad na stĺp za vami. Spustite sa po stĺpe dole a skočte na stenu, kde sa zabodnite dýkou. Odtiaľ prebehnite po stene doprava a opäť sa zabodnite dýkou. Odtiaľ bežte po stene ďalej doprava, až na tyč. Z nej skočte na tyč povyše vás. Otočte sa na nej a skočte na tyč ešte vyššie. Z nej skočte na plošinu nad vami. Na konci plošiny skočte na tyč, otočte sa a skočte na plošinu nad vami. Prejdite ňou na koniec a vstúpte do veže. Načasujte si to s pascami, prebehnite po ľavej stene a skočte cez dva odrážače až na plošinu obďaleč. Prvú sadu pascí prebehnite po ľavej stene, keď sa pasca zatvorí. Opäť si to načasujte pri druhej sade pascí a prebehnite po ľavej stene. Na konci skočte na stenu oproti a zabodnite sa do nej dýkou. Prebehnite po stene doľava a skočte cez dva odrážače k ďalšiemu otvoru v stene, do ktorého sa zabodnite dýkou. Vyskočte dvakrát vyššie a dvakrát sa zabodnite dýkou. Potom len prebehnite po stene doľava na plošinu s fontánkou. 41. The Middle Tower Vybehnite po stene a zabodnite dýku do otvoru, čím si otvoríte dvere, ktorými prebehnite. Za nimi vybehnite po stene napravo a zabodnite dýku do otvoru v stene. Vyskočte a zabodnite ju vyššie. Prebehnite po stene doprava na plošinu nad dverami, ktorými ste vošli. Tam vybehnite hore po stene a zabodnite dýku. Vyskočte vyššie a opäť zabodnite dýku. Prebehnite po stene doľava a zapichnite sa dýkou. Prebehnite ďalej doľava po stene a cez odrážač skočte na stĺp. Z neho skočte na plošinu za ním. Na plošine otočte pákou, čím posuniete výťah vyššie. Choďte na kraj plošiny a skočte na trám. Prejdite po ňom k stĺpu, z ktorého trčí a skočte na trám nad vami. Prejdite po ňom na jeho koniec a skočte na plošinu pri vás. Choďte na zadnú časť tejto plošiny, vytiahnite kváder z výťahu a presuňte ho do druhého výťahu. Potom otočte pákou, čím tento druhý výťah posuniete vyššie. Potom sa zaveste na zábradlie oproti páke a skočte vzad na tyč. Vylezte na ňu a skočte na tyč nad ňou. Aj na ňu vylezte a skočte na tyč nad vami, z ktorej už skočte na plošinu s nepriateľmi. Vytiahnite kváder z výťahu a presuňte ho do druhého výťahu v zadnej časti plošiny. Tým sa výťah spustí dole a druhý výťah neďaleko sa zas vysunie hore. Naľavo od tohto výťahu vybehnite po stene a vylezte na rímsu nad vami. Prejdite po nej na plošinu. Z plošiny sa rozbehnite po ľavej stene a na konci skočte odrazom vzad do výťahu. Z výťahu sa zaveste na jeho zábradlie a skočte na trám za vami, po ktorom prejdite na plošinu. Tu choďte medzi dve steny a vyskáčte medzi nimi odrazmi od stien nahor, až na rímsu, na ktorú vylezte. Po rímse prejdite oproti trámu, na ktorý skočte. Z trámu skočte na plošinu s vtákmi pred vami. Vybehnite hore po stene a zabodnite sa dýkou do otvoru. Prebehnite odtiaľ po stene doľava a zachyťte sa tyče. Skočte na tyč pred vami a z nej na plošinu pred ňou. Z nej skočte na ďalšiu plošinu pred vami. Tu si môžete odbehnúť po posledný Life Upgrade. Zachyťte sa okraja plošiny a spustite sa na trám pod vami. Z neho na ďalší trám pod vami. Z neho skočte na trám pred otvorom v stene a vstúpte ním do chodby. Prejdite na koniec chodby. Tam vybehnite na rímsu. Z nej skočte na rímsu za vami, vylezte cez dve ďalšie rímsy hore a skočte do chodby, kde je fontána, z ktorej sa napite. Prenesie vás to do bonusovej oblasti. Vyhnite sa prvým pasciam a na kraji priepasti si to presne načasujte. Rozbehnite sa po ľavej stene, keď budú pasce na konci zatvorené a vyskáčte tam odrazmi od stien na plošinu nad vami. Z plošiny si to načasujte s dvoma rotujúcimi čepeľami a rozbehnite sa po ľavej stene. Bežte úplne na koniec, ako sa len dá a tam skočte odrazom na trám. Prejdite na jeho koniec a skočte na trám pred vami. Spustite sa na trám pod ním a skočte do posledného úseku chodby s ďalšími pascami. Tie prekonáte jednoduchým prebehnutím po stene. Na konci vstúpte do svetla a získate posledný upgrade života. Objavíte sa naspäť pri zničenej fontáne. Tak, ako ste sem prišli, sa vráťte naspäť na plošinu na veži, odkiaľ ste sa vydali po upgrade. Vstúpte cez dvere do chodby. Prebehnite po ľavej stene, keď budú pasce zaklapnuté a skočte cez odrážač k otvoru v stene, do ktorého zabodnite dýku. Ak nie ste v tom hornom otvore, tak vyskočte vyššie. Prebehnite po stene doľava, vyhnite sa čepeli a cez dva odrážače skočte k otvoru, do ktorého sa zabodnite dýkou. Keď čepele pri vás pôjdu dole, prebehnite po stene doľava na plošinu v rohu. Načasujte si to s čepeľami, rozbehnite sa po pravej stene a cez dva odrážače doskočte k otvoru v stene, do ktorého sa zabodnite dýkou. Z neho skočte do chodby za vami. Tam sa vyhnite dvom jednoduchým pasciam a skočte na stenu pred vami, kde sa zabodnite dýkou. Vyskakujte a zapichávajte sa dýkou do otvorov, až sa dostanete hore na plošinu nad vami. Vyjdite na balkón. Rozbehnite sa po pravej stene, dobehnite na tyč. Z nej skočte na tyč pred vami a z nej na rímsu pred vami, po ktorej prejdite na plošinu pri nej. Vyjdite dverami von a prebehnite po ľavej stene na susednú plošinu. Vylezte tam na stenu nad vami a ešte vyššie na plošinu s nepriateľom. Prejdite rampou až pred stredovú plošinu a skočte na ňu. Odtlačte tam kváder do výťahu. Zachyťte sa zábradlia naľavo od výťahu a skočte na plošinu za vami. Z nej skočte na susednú plošinu s nepriateľmi. Prejdite na jej koniec, skočte na tyč a z nej na stredovú plošinu, nad tú, kde ste odsúvali kváder do výťahu. Otočte tu pákou. Potom prejdite na trám naľavo od výťahu a skočte z neho na plošinu pred vami. Tam vybehnite hore po stene a vylezte na balkón nad vami. Po ňom choďte úplne doľava, tam vyskočte na trám nad vami a z neho skočte na najhornejšiu časť stredovej plošiny k dvom nepriateľom. Tam presuňte kváder z jedného výťahu do druhého výťahu. Ten sa spustí dole a ďalší obďaleč sa vysunie hore. Choďte teraz do toho prázdneho a skočte do druhého, ktorý je povyše za ním. V ňom sa otočte doprava, zachyťte sa zábradlia zvonku a skočte vzad na plošinu v rohu. Z nej skočte na trám pri pravej stene. Z neho vyskočte na rímsu nad ním a z nej na ďalšiu nad ňou. Prerúčkujte po nej doľava a z konca skočte vzad na stĺp za vami. Vylezte po ňom hore a skočte z neho na drevenú plošinu, nad ktorou je otvor pre dýku. Vybehnite z plošiny k tomu otvoru a zabodnite doň dýku. Prebehnite odtiaľ po stene doľava, skočte cez odrážač k ďalšiemu otvoru, do ktorého zabodnite dýku. Stade prebehnite doľava po stene a zabodnite dýku. Spustite sa poniže a opäť sa zabodnite dýkou. Spustite sa na rímsu pod vami a z nej na plošinu pod vami. Choďte doľava a tam vybehnite nahor po pravej stene. Zabodnite sa dýkou do otvoru, vyskočte vyššie a zabodnite ju znova. Prebehnite po stene doľava, zabodnite dýku, prebehnite ďalej doľava a opäť zabodnite dýku. Spustite sa na trám pod vami. Odtiaľ skočte na trám pred vami. Spustite sa na plošinu pod vami. Vyjdite na trám, spustite sa na trám pod vami a skočte vpred na ďalší trám pred vami. Z neho sa spustite na plošinu pod vami a z nej skočte na plošinu pri stene. Tam vybehnite hore po stene a zabodnite sa dýkou do otvoru. Vyskočte a zabodnite sa dýkou, vyskočte znova a zabodnite sa do tretieho otvoru. Odtiaľ sa rozbehnite po stene doľava a cez odrážač skočte na stĺp. Vylezte po ňom hore a skočte na rímsu pri stene. Prejdite po nej na plošinu napravo, na ktorej vás konečne čaká fontána. 42. The Upper Tower Rozbehnite sa po pravej stene a zabodnite sa dýkou do otvoru v stene. Odtiaľ prebehnite po stene doľava na rímsu pri stĺpe. Prejdite po nej za roh a odrazmi od stien vyskáčte na rímsu nad vami. Prejdite po nej doľava za roh. Skočte na stenu za sebou a zabodnite sa do otvoru dýkou. Vyskočte vyššie a zabodnite sa opäť a vyskočte vyššie a vylezte hore. Vyjdite na trám a z neho skočte na tyč pred vami. Z nej na ďalšiu tyč pred vami. Prerúčkujte po nej doprava až k stene, vylezte na ňu a skočte na rímsu pred vami. Časť rímsy sa tam vysúva a zasúva, tak si to načasujte a prejdite po rímse doľava. Tam vylezte hore cez ďalšiu vysúvajúcu sa rímsu na pevnú rímsu nad ňou. Po nej prejdite doprava a vylezte hore na terasu. Prejdite dverami a vybehnite po stene oproti nim na vysúvajúcu sa rímsu. Vybehnite na ňu z jej pravej strany a než sa zasunie, skočte vzad na tyč za vami. Z nej skočte na tyč pred vami a z nej na plošinu pred ňou. Tam len vybehnite hore schodmi a pokračujte na priestranstvo s dvomi fontánami. 43. The Terrace Vyjdite hore schodmi medzi fontánami a ďalšími napravo. Hore choďte doľava, kde je na konci cesty v stene spínač. Prebehnite cezeň po stene a na terase poniže sa vám otvoria dvere, tak nimi prebehnite, než sa zatvoria. Prejdite chodbou na koniec, tam sa zaveste na zábradlie a skočte na plošinu za vami. Tam máte naľavo rozbiteľnú stenu, ktorú rozbite a pokračujte ďalej. Tu vás čaká boss - Vezír Zervan. Najprv s ním bojujte klasickým spôsobom, teda útočte a uhýbajte sa. Ako mu budete postupne odoberať zo života, tak vždy po čase vyletí do vzduchu a hodí po vás kus steny. Potom dva a napokon tri kusy. Potom ho ešte trochu dosekajte a nasleduje druhá fáza. Vezír rozborí stenu, z ktorej kusy začnú poletovať po ploche, kde bojujete. Vyhýbajte sa im, inak vás zrania. Snažte sa vždy dostať pod vezíra. Potom vybehnite po stĺpe za ním nahor a aktivujte Speed Kill. Potom ho trikrát úspešne zasiahnite. Toto zopakujte trikrát. Počas prvého Speed Killu mu odseknete krídlo, počas druhého druhé krídlo a počas tretieho ho riadne zraníte. Teraz sa zdvihne do ohromnej výšky a bude po vás strieľať piesočné gule. Taktiež sa do povetria vzniesli aj kusy stien. Hovorme im plošiny, lebo sa po nich dostanete až k Vezírovi. Pozor, ak vás zasiahne a zhodí, tak to pre vás znamená koniec. Vyskočte na najnižšiu rozbehom po stĺpe pri nej a skokom vzad. Z nej skočte na ďalšiu pred vami. Z nej skočte na tyč naľavo. Vylezte na ňu, prerúčkujte na jej kraj, otočte sa a skočte na plošinu povyše vás. Odtiaľ skočte na plošinu naľavo, z nej na tyč pred ňou a z nej na plošinu pred ňou. Z tejto plošiny skočte na ďalšiu doprava a z nej na plošinu pred ňou a z nej na ďalšiu pred ňou. Z nej skočte doprava na tyč a z nej na plošinu oproti nej. Tu sa rozbehnite po stene a vyskáčte odrazom od steny nahor. Hore skočte na plošinu pred vami pri Vezírovi. Prejdite k nemu, skočte po ňom a aktivujte Speed Kill. Čas sa zastaví a vy sledujete seba letiac na Vezíra s dýkou v ruke. Aktivujte zásah a dorazte ho. Nasleduje animačka, v ktorej sa skončí infekcia Pieskami času pre vás, aj pre vaše mesto. Kaileena opúšťa tento svet, pre ktorý nebola stvorená. Hurá, zachránili ste mesto, aj Farah. 44. Záver (The Mental Realm) No napriek všetkému, ešte nie je koniec. Zrazu tu pred vami stojí Temný Princ, teda stojíte sám pred sebou - dobré ja a zlé ja. Zaútočte a sekajte do neho, kým sa zotmí a vy sa prepadnete do mentálnej sféry. Preskočte na plošinu pri vás, z nej na ďalšiu pred vami a z nej prebehnite po stene na plošinu s Temným Princom a zasiahnite ho. Skočte na plošinu napravo, z nej na ďalšiu za ňou a na nej si počkajte, kým sa nepresunie k plošine s Temným Princom. Skočte tam a zasiahnite ho. Prejdite na trám napravo. Skočte z neho na trám oproti, spustite sa na trám pod vami a prejdite na plošinu, s ktorou je spojený. Skočte na plošinu pred vami a priestor sa zmení. Nevadí, skočte na most pred vami, je to len ilúzia - a tak doskočíte na plošinu s Temným Princom. Zasiahnite ho. Plošina s vami sa točí. V jej okolí je jediná plošina, tak keď bude neďaleko vás, tak na ňu skočte. Prejdite z nej po tráme na plošinu oproti. Z nej skočte na plošinu s Temným Princom a zasiahnite ho. Choďte na trám napravo. Skočte z neho na trám pred ním a z neho na ďalší trám pred ním. Po krátkej zmene prostredia skočte na plošinu pred vami, z nej skočte na druhú plošinu pred vami a z nej skočte vpred na plošinu s Temným Princom a zasiahnite ho. Otočte sa doprava a skočte na plošinu poniže vás. V letku sa vám zmení prostredie. Skočte ku schodisku pred vami, vybehnite ním a skočte na plošinu s Temným Princom a zasiahnite ho. Otočte sa doprava a skočte na plošinu pred vami a z nej na plošinu za ňou. Z nej však nedoskočíte ďalej. Skočte naspäť na plošinu za vami a opäť na plošinu pred vami, ktorá sa zväčší, takže z nej doskočíte na plošinu s Temným Princom. Skočte tam a zasiahnite ho. Otočte sa doľava a skočte na pohyblivú plošinu pred vami. Keď vás odvezie k ďalšej plošine pri stene, tak na ňu skočte. Tam prebehnite po stene na plošinu s Temným Princom a zasiahnite ho. Naľavo prejdite na trám. Keď sa trám pred vami otočí smerom k vám, tak naň skočte. Prejdite na jeho koniec. Keď sa otočí k trámu za ním, tak naň skočte. Odtiaľ skočte smerom na plošinu s Temným Princom. Prostredie sa zmení. Bežte smerom k Farah a prostredie sa zase zmení. Vybehnite za ňou po schodoch a za sebou necháte svoje temné ja, ktorého sa tým zbavíte. Preberáte sa v náručí Farah. Teraz si už spokojne môžete vychutnať kratučkú záverečnú animačku a titulky, po ktorých máte ešte možnosť uložiť si hru, čím si uložíte začiatok tohto posedného levelu. Tým ste úspešne ukončili piesočnú trilógiu Princa z Perzie.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář